Desplegar menú lateral
04/12/2020

Se inaugura el Centro para la Mejora del Riego en IRTA Mas Badia

El centre assessorarà agricultors i comunitats de regants sobre com millorar l’eficiència de l’aigua utilitzant les noves tecnologies.

L’acte va comptar amb la presència de la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Hble. Sra. Teresa Jordà, la Diputada de Projectes Europeus de la Diputació de Girona, Sra. Montserrat Mindan, el Director general de l’IRTA Sr. Josep Usall i el Director de l’Estació Estació Experimental Agrícola Mas Badia, Sr. Joan Bonany.

El passat 27 de novembre es va inaugurar el Centre per a la Millora del Reg a IRTA Mas Badia, a La Tallada de l’Empordà. L’objectiu principal del Centre és el desenvolupament d’eines i estratègies per contribuir a garantir la disponibilitat hídrica suficient al territori, en el context del transvasament sistemàtic d’aigua del riu Ter a la regió metropolitana de Barcelona i els efectes del canvi climàtic. El repte és mantenir en el futur la disponibilitat del recurs hídric en la quantitat i qualitat que requereixen els usuaris del Baix Ter – agricultors, abastaments públics, sectors industrial i turístic i, també, les necessitats ambientals dels ecosistemes aquàtics-  i que necessiten per mantenir la seva activitat.

La consellera, en el seu parlament, va destacar que: “El reg modern ens permet fer gestió ambiental i que a Catalunya volem ser pioners en la convivència entre el regadiu, la tecnificació de l’agricultura i la protecció de la biodiversitat”, mentre que el director de l’estació experimental va posar de manifest la preocupació, a les comarques de Girona, en que l’aigua no sigui un factor limitant de les activitats econòmiques vinculades a aquest recurs en el futur i com iniciatives com el Centre de Millora del Reg poden ajudar a una millorar-ne la gestió. La diputada de programes europeus de la Diputació de Girona, va reiterar la disposició de la institució a recolzar projectes estratègics pel territori.

En aquest sentit, el Centre per a la Millora del Reg centrarà els seus esforços en aquests primers anys en el desenvolupament d’estratègies de millora de l’eficiència del reg agrícola a partir de l’ús de les TIC i la realització de diversos projectes demostratius. En concret, obtindrà informació de manera sistemàtica a través d’uns sensors col·locats en finques pilot distribuïdes pel Baix Ter que aportaran informació sobre el volum d’aigua que hi ha al sòl, la climatologia i l’estat hídric de les plantes. Aquestes dades, juntament amb les projeccions meteorològiques dels vuit dies següents, s’introduiran dins d’un sistema que farà recomanacions de reg dels principals cultius del Baix Ter, destinats tan a persones -als agricultors/regants i als gestors d’aigua de les comunitats de regants- com a programadors de reg de les principals finques de reg automatitzat del territori.

Entre els projectes demostratius, cal destacar la introducció del reg solar, tan en canonades secundaries de les xarxes de regadiu de les comunitats de regants, com en les zones de regadius a partir de pous, com a pas previ i necessari pel canvi a sistemes de reg més eficients com el degoteig i l’aspersió.

El Centre ha tingut un cost de 304.000 € i s’emmarca dins la operació Implementació d’estratègies demostratives per a la millora de l’eficiència del reg agrícola del projecte PECT “Girona, regió sostenible de l’aigua”. Les actuacions han estat finançades pel FEDER a través de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’IRTA.