Desplegar menú lateral
11/11/2020

Un nou projecte de recerca europeu vol reduir l’impacte negatiu dels pesticides en les vinyes i oliveres de la Mediterrània

Fulla de vinya afectada per míldiu

Es tracta del projecte NOVATERRA, que desenvoluparà un conjunt de noves estratègies per aconseguir que els cultius de vinyes i oliveres eliminin o redueixin significativament l’ús dels pesticides més perjudicials, així com els seus efectes més negatius

El projecte està liderat per l’IRTA, dins d’un consorci format per 19 socis d’Espanya, Portugal, França, Itàlia, Grècia i Bèlgica

Els cultius de vinya i olivera a Europa són molt importants. De fet, la Unió Europea és líder en producció, consum i comerç de vi, i compta amb un 45% de la superfície de cultiu mundial de vinya (amb Espanya, Itàlia i França com a països líders en aquest aspecte), i un 65% de la producció. Els productes de l’olivera són també una part essencial de l’economia agrària als països del sud d’Europa: La UE produeix gairebé el 75% de la producció d’oli d’oliva i el 33% de les olives de taula de tot el món.

Aquest nivell de producció ha estat possible, en part, gràcies a la utilització de productes fitosanitaris, que han permès mantenir a ratlla les diverses plagues i malalties que afecten aquests cultius. El nombre d’aquests productes emprats en agricultura s’ha duplicat a escala mundial des de 1980, però recentment diversos estudis demostren que l’abús de pesticides pot tenir impactes negatius sobre el medi ambient, els organismes (a banda de les plagues) i fins i tot a la salut humana. A més, la demanda de productes ecològics és cada cop més gran, i alguns dels fitosanitaris més utilitzats, com és el cas del coure, es troben a la llista de substàncies a ser substituïdes (Regulation (EC) No 1107/2009), alhora que es fa molt d’èmfasi en la millora de l’eficiència de l’aplicació (Directiva Europea per l’Ús Sostenible de Pesticides (EC/128/2009). Per això, es fa necessària una aproximació integral per a trobar-ne alternatives de maneig que permetin la sostenibilitat del sector.

olivera mediterrània
olivera mediterrània (font: IRTA – CC BY 4.0)

NOVATERRA, un nou projecte europeu de recerca i innovació que tot just comença ara, vol ocupar-se d’aquesta problemàtica creant un enfocament més global per garantir tant la seguretat alimentària com les directives de la Unió Europea per a l’ús sostenible dels plaguicides. L’objectiu és reduir l’ús i els impactes negatius dels productes fitosanitaris més controvertits, els anomenats plaguicides, que es fan servir per al maneig integrat de plagues, malalties i males herbes als dos principals cultius mediterranis d’Europa: la vinya i l’olivera.

Durant les diverses fases del projecte es desenvoluparan i assajaran un conjunt d’estratègies noves, integrades i sostenibles, però també viables a nivell tècnic i econòmic. Es tracta de reduir la contaminació ambiental i els danys als organismes que no formen part de les plagues objectiu, aconseguint a la vegada una millor sostenibilitat econòmica per als agricultors de la Mediterrània.

L’estratègia de NOVATERRA

Es basa en la integració de tres enfocaments clau:

D’una banda, l’ús de productes de protecció alternatius i naturals, com biopesticides, agents de biocontrol i adjuvants, així com formulacions innovadores. Això es farà conjuntament amb les proves d’estratègies innovadores de control biològic per reduir els efectes de les principals malalties i plagues que afecten la vinya i l’olivera: míldiu, oïdi, botritis i corc del raïm en vinya i ull de gall, mosca de l’olivera, l’arna de l’olivera i la caparreta negra.

En segon lloc, l’ús d’una plataforma d’agricultura intel·ligent per a una aplicació més precisa dels productes (smart farming). En aquest sentit es vol desenvolupar i provar noves tècniques utilitzant sensors, IoT i robòtica integrats en maquinària agrícola amb l’objectiu d’optimitzar la dosi de pesticides a aplicar a les vinyes i oliveres, garantint una màxima precisió.

I tercer, l’assaig d’una nova gestió dels sòls, amb estratègies de biodiversitat funcional i robòtica de gestió de les males herbes, per a una major salut dels cultius amb menys productes químics. Al final del projecte, les estratègies integrades de maneig del sòl més eficients seran seleccionades i implementades en un Sistema integratiu de Suport a la presa de Decisions (DSS), desenvolupat com a aplicació web.

«És un projecte molt ambiciós, i començar-lo en un any amb una incidència tan elevada de míldiu, en l’Any Internacional de la Sanitat Vegetal, té encara més rellevància», destaca Felicidad de Herralde, investigadora de l’IRTA i coordinadora del projecte. L’IRTA, a més de en la coordinació, participa activament en l’assaig de productes alternatius en olivera, a través dels programes de Protecció vegetal sostenible i de Fructicultura, i en vinya des del programa de Fructicultura en col·laboració amb VITEC. També en les estratègies de maneig del sòl i en l’elaboració de noves guies i itineraris de maneig integrat de plagues, així com en l’avaluació de l’impacte econòmic i ambiental de les pràctiques proposades, en col·laboració amb el CREDA.

raïm molt afectat per míldiu
Raïm molt afectat per míldiu (font: IRTA – CC BY 4.0)

Qui hi ha al darrera del projecte?

El consorci del projecte NOVATERRA està liderat per l’IRTA, recolzat en el disseny conceptual del projecte per la consultora artica+i. Està constituït per un total de 19 socis, amb experts de 6 països (Espanya, Portugal, França, Itàlia, Grècia i Bèlgica).

Aquesta és la llista completa dels socis:

· Centres de recerca i universitats: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), (Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Università Cattolica del Sacro Cuore (UNICATT), Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), Instituto Politecnico de Bragança (IPB), Universitat de Burgos (UBU), Agricultural University of Athens (AUA), i Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INESC TEC).
· PIMES tecnològiques: Hort@AGENSO.
· Productors de fitosanitaris: Dow Agrosciences (CORTEVA)
· Productors: TERRAS GAUDAMYROLIONSOGRAPE
· Associacions de productors i transferència: VITAGORAEBSPTVAPPITADUNAPROL

El projecte NOVATERRA (Integrated novel strategies for reducing the use and impact of pesticides, towards sustainable Mediterranean vineyards and olive groves) va començar el passat 27 d’octubre, quan els socis del projecte van donar el tret de sortida amb la seva primera reunió. Aquest projecte rebrà més de 4.8 milions d’euros a través del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europa. El projecte té prevista una durada de 4 anys, fins l’octubre de 2024.

El projecte NOVATERRA ha rebut finançament del programa Horizon H2020 de la Comissió Europea (acord de subvenció núm. 101000554).