Desplegar menú lateral
15/04/2019

Parlem sobre el microbioma i la transformació dels sistemes alimentaris al XLVII Foro INIA

Marc Viñas durant la presentació

L’IRTA va participar al XLVII Foro INIA de Colaboración Público-Privada “Microbiota y su relación con los Sistemas Alimentarios” a través dels seus investigadors, el Dr. Marc Viñas, el Dr. Yuliaxis Ramayo i la Dra. Virginia Aragón, en un acte que va tenir lloc el passat dijous 11 d’abril a la seu central de l’INIA a Madrid.

L’objectiu d’aquest fòrum és facilitar l’intercanvi de coneixement i posar en contacte grups de recerca públics amb el sector privat productor i comercialitzador.

L’investigador Marc Viñas, com a responsable de l’activitat transversal de microbioma, va presentar dins de la secció de sòl i planta del fòrum la seva ponència, titulada “Estudios de Microbiota en el IRTA para la mejora de la sostenibilidad en el sector agroalimentario”. Allà va exposar les diferents línies de recerca i projectes existents del Programa de Gestió Integral de Residus Orgànics, i va remarcar l’interès en realitzar estudis de microbiota dins del context de la sostenibilitat ambiental, destacant també la importància de la col·laboració entre els programes científics de l’IRTA i amb altres centres de recerca.

Els investigadors Yuliaxis Ramayo Caldas (del Programa de Genètica i millora animal) i Virginia Aragón (del Programa de Sanitat animal) també van presentar dins de la secció de ramaderia del fòrum les seves ponències, titulades respectivament “Microbioma Nasal y enfermedades resporatorias en porcino” i “Microbiota intestinal y genètica del huesped: contribución conjunta al desarrollo y sostenibilidad de la producción animal”.

A l’apartat “Punto de encuentro” de la web del Foro INIA podreu trobar una fitxa resum de l’activitat, interessos i projectes principals relacionats dels diferents programes científics de l’IRTA que estan realitzant activitats de recerca i/o transferència sobre el tema de la microbiota-microbioma.

En aquesta entrada us expliquem breument què és el Microbioma i parlem sobre la creació de l’Activitat Transversal de Microbioma de l’IRTA

Conclusions principals del Foro INIA

Pel que fa al primer bloc, “Estratègies nacionals i de la UE”, es va constatar el gran dinamisme que inclou la temàtica de l’estudi de la microbiota en els sistemes agroalimentaris i el medi ambient, i es va destacar la importància d’abordar aquest repte amb equips pluridisciplinars.

També es va mencionar l’inici de diferents projectes H2020 estratègics com el Microbiome Support i el CIRCLES, que tindran influencia dins del Food2030. Tanmateix es va destacar la importància futura que tindran els aspectes regulatoris pel que fa als probiòtics i agents bioestimulants per als agrosistemes, fent necessària una estratègia holística pel que fa a l’avaluació del risc en base al coneixement de la microbiota.

Pel que fa al bloc de “Noves eines” es va ressaltar l’aparició de noves tecnologies de seqüenciació com la seqüenciació de nanoporos en millora constant, i d’anàlisi computacional de dades relacionades amb el microbioma que facilitaran l’accés i la gestió i interpretació de dades pel que fa a estudis de microbiota i de microbioma.

Al bloc “Sòl i planta” del fòrum es va destacar l’ús dels estudis de microbiota com un enfocament novedós per a trobar solucions en el maneig dels cultius, així com per a disminuir l’ús de fitosanitaris i per incentivar la gestió de residus orgànics com a fertilitzants dins dels conceptes d’economia circular i bioeconomia. S’espera que hi haurà bones oportunitats de recerca i transferència pel que fa al desenvolupament de nous productes (biostimulants i biofertilitzants) per a agricultura.

Dins del bloc de “Ramaderia” es va donar molta importància a l’ús i definició de diferents models animals per entendre també la modulació de la microbiota humana. El component computacional en aquesta àrea serà molt important i necessari per poder abordar estudis amb grans quantitats d’animals i per a identificar nous marcadors moleculars. La sostenibilitat ambiental i el benestar animal cada cop més incidirà amb majors aspectes regulatoris, on el coneixement del microbioma i la microbiota serà de gran utilitat.

Finalment, pel que fa al bloc de “Tecnologia dels aliments”, es va donar una gran importància al desenvolupament i comercialització d’aliments fermentats, amb l’objectiu de que formin part de dietes sanes, saludables i acceptables socialment. Es va destacar la necessitat d’assegurar una millor traçabilitat dels processos microbians durant la transformació dels aliments i una vegada aquests són comercialitzats.