Desplegar menú lateral

Genètica i millora Animal

 

Aquest programa investiga sobre la millora dels recursos genètics animals per a una producció ramadera més sostenible i desenvolupa coneixements en genètica quantitativa, genòmica, metagenòmica, estadística i sistemes d’informació.

Les principals línies de recerca se centren en el determinisme genètic i microbià de la l’eficiència productiva, la robustesa i la resiliència dels animals. El coneixement generat s’aplica al desenvolupament i implementació de nous mètodes i estratègies de selecció en porcs i conills.

 


 

· Cap: Raquel Quintanilla

· Personal investigador: 9

· Personal de suport: 13

· Centres de treball: IRTA Monells, IRTA Torre Marimon, IRTA Fruitcentre

 


 

Publicacions destacades:

Crespo-Piazuelo D., Ramayo-Caldas Y., González-Rodríguez O., Pascual M., Quintanilla R., Ballester M. 2021. A co-association network analysis reveals putative regulators for health-related traits in pigs. Frontiers in Immunology, 12:784978. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.784978

Piles M., Bergsma R., Gianola D., Gilbert H., Tusell Ll. 2021. Feature Selection Stability and Accuracy of Prediction Models for Genomic Prediction of Residual Feed Intake in Pigs Using Machine Learning. Frontiers in Genetics, 12:611506. https://doi.org/10.3389/fgene.2021.611506

Reverter A., Ballester M., Alexandre P., Mármol-Sánchez E., Dalmau A., Quintanilla R., Ramayo-Caldas Y. 2021. A gene co-association network regulating gut microbial communities in a Duroc pig population. Microbiome, 9:11-16. https://doi.org/10.1186/s40168-020-00994-8

Velasco-Galilea M., Piles M., Ramayo-Caldas Y., Sánchez JP. 2021. The value of gut microbiota to predict feed efficiency and growth of rabbits under different feeding regimes. Scientific Reports, 11, 19495. https://doi.org/10.1038/s41598-021-99028-y

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment