Desplegar menú lateral
14/06/2024

L’IRTA revisa i millora els models fenològics de plagues del portal Ruralcat

Un projecte del programa de Protecció Vegetal Sostenible ha avaluat i fet propostes de millora durant els darrers dos anys a l’apartat de Models agrometeorològics d’aquest web

També s’ha fet una enquesta als tècnics del sector i a d’altres usuaris de Ruralcat i els resultats han mostrat que demanen nous avenços tant en el disseny com en el contingut per adaptar-se a les actuals necessitats dels agricultors

El portal RuralCat, que des de fa dues dècades vol ajudar el sector agroalimentari català a ser més competitiu i estar interconnectat, compta amb un apartat que és tota una referència per a les consultes dels tècnics agrícoles. Es tracta de la pàgina de Models agrometeorològics, on es posen a disposició de l’usuari models fenològics d’alguns insectes plaga. Els model fenològics són uns models matemàtics que combinen la informació sobre el cicle de vida de la plaga amb dades climàtiques, principalment de temperatura, obtingudes en aquest cas a partir de la xarxa d’estacions meteorològiques distribuïdes per tot Catalunya. Així es detecta el moment idoni per als tractaments insecticides o altres mètodes de control.

En una aposta perquè l’apartat de Models agrometeorològics continuï sent referent, investigadors de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han treballat durant els últims anys en un projecte demostratiu per revisar-lo i millorar-lo, ja que s’havia detectat que hi faltava informació sobre algunes plagues importants. El projecte s’anomena Actualització i validació dels models fenològics de plagues agrícoles de la web RuralCat, i també ha inclòs demanar l’opinió dels tècnics de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), que són els qui normalment usen els models fenològics.

Tal com explica Dolors Bosch Serra, responsable del projecte i investigadora del programa de Protecció Vegetal Sostenible de l’IRTA, “en el marc d’aquest projecte, dels models que apareixen al web hem seleccionat les plagues més consultades i de les quals disposàvem de dades de camp més acurades. Hem validat si aquests models s’ajustaven o no al desenvolupament de cada plaga en les nostres condicions. A més, hem valorat si s’havien de dissenyar nous models per a d’altres plagues considerades importants per a alguns cultius estratègics, i n’hem validat l’ús a la nostra zona productiva amb les dades obtingudes en les xarxes de monitorització”.

Així doncs, durant el desenvolupament d’aquest projecte, l’equip de l’IRTA ha avaluat i validat els models de carpocapsa en el cultiu de la pomera i la perera, i el de la grafolita en del presseguer. A més, ha creat un nou model fenològic del desenvolupament de grafolita en la pomera, i un nou model del desenvolupament de lobesia en vinya.

També, s’ha fet una enquesta als usuaris de la pàgina d’agrometeorologia de Ruralcat, la majoria tècnics de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), que són els que en fan més ús a l’hora d’assessorar els agricultors. Els tècnics han valorat positivament la feina duta a terme des de l’IRTA, alhora que han exposat necessitats de millora del web. “Per exemple, incorporar-hi la possibilitat d’utilitzar les seves dades climàtiques pròpies, cada cop més freqüents en finques de certa envergadura, o també incorporar-hi nous models fenològics, com ara els de la psil·la i el tigre de la perera, el bernat marró marbrejat o la mosca mediterrània de la fruita”.

A més, el sector té interès a poder disposar de dades de predicció climàtica dels tres dies següents a la consulta que facin al web, així com també d’informació actualitzada sobre mètodes de control autoritzats de cada plaga, i visualitzar imatges dels símptomes i diferents estadis de les plagues, entre d’altres.

També, Bosch adverteix que el canvi climàtic pot incidir de manera important en l’ajust dels models fenològics actuals i fer que perdin precisió. Això, explica, condicionarà l’evolució dels tipus de models presents al web de RuralCat, per la qual cosa l’equip de l’IRTA ja s’està avançant i disposa de metodologies que permetran actualitzar els models fenològics en funció dels canvis que es vagin produint en la biologia de les plagues i en els paràmetres meteorològics.

Per a més informació sobre el projecte, consulteu aquest enllaç de RuralCat.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.