Desplegar menú lateral
08/09/2021

Es detecta un cas de Febre del virus del Nil Occidental en un cavall al Baix Camp

Cavalls. Font: PIXNIO (CC0)

El 7 de setembre, s’ha confirmat el primer cas de Febre del Nil Occidental (FNO) del 2021 en cavalls a Catalunya, mitjançant la tècnica d’ ELISA específica per IgM. L’animal positiu, resideix en una explotació de cavalls del municipi de Vinyols i els Arcs. Posteriorment, l’IRTA-CReSA ha detectat un altre cavall positiu per IgMs a Riudoms (Baix Camp), del qual s’espera la confirmació del Laboratori Central de Veterinaria d’Algete. La confirmació d’aquests casos suposa la declaració d’un focus de la malaltia, ja que es tracta d’una malaltia de declaració obligatòria davant la UE i la OIE.

Els cavalls, que no presenten símptomes clínics compatibles amb la FNO,  van ser mostrejats fruit de la intensificació de la vigilància activa en aus i cavalls. Aquesta intensificació de la vigilància es realitza dins del marc de l’activació del Nivell 2 d’Alerta del Programa d’Alerta, Prevenció i Control del Virus del Nil Occidental en hostes animals, en motiu de la detecció del virus del Nil Occidental (VNO) en mosquits vectors (mosquit comú, Culex pipiens) en una explotació d’èquids a Riudoms. Per més informació sobre la detecció del VNO en mosquits a Catalunya, consultar la darrera nota de premsa publicada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

En aquest sentit, a partir d’un mostreig dissenyat per la unitat d’Epidemiologia veterinària i anàlisi de riscs de l’IRTA-CReSA, els serveis veterinaris oficials del DACC; han mostrejat un total de 54 cavalls de 5 explotacions diferents, i 60 aus de corral de 2 explotacions diferents, totes ubicades dins del radi de 10 km al voltant de l’explotació on es va detectar el VNO en mosquits. L’objectiu d’aquests mostrejos és determinar la possible dispersió de la circulació del virus a la zona.

La detecció del VNO en mosquits i la detecció d’IgMs en èquids, evidencia la circulació del virus a la zona, i per tant, la possible aparició de nous casos de VNO a partir de la intensificació de la vigilància activa i passiva. Addicionalment, l’IRTA-CReSA, en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ha realitzat inspeccions entomològiques a l’explotació equina on es van detectar els mosquits positius i a les propietats adjacents a aquesta. Es preveu realitzar també inspeccions entomològiques a les explotacions on resideixen els cavalls seropositius pel VNO.

Pel que fa a la detecció del VNO en mosquits vectors a Riudoms, l’IRTA-CReSA va determinar el passat 1 de setembre que el virus pertany al llinatge 2.  El VNO de llinatge 2, ja havia estat detectat a Catalunya als anys 2017 i 2020 i és el llinatge que circula de manera majoritària a Europa Central i de l’Est.

Més informació oficial sobre el virus del Nil Occidental a Catalunya: