Desplegar menú lateral
13/08/2020

El tortó de colza europea, una bona alternativa a la de soja americana en alimentació porcina

Camp de colza (Font: Emese Tóth)

El programa de Nutrició Animal de l’IRTA ha participat en el projecte europeu Feed-a-Gene realitzant estudis per a la valorització del tortó de colza europea per a l’alimentació del bestiar porcí. Es van utilitzar dues tecnologies per processar i incrementar el contingut en proteïna del tortó de colza, i aquesta es va avaluar posteriorment en porcí, demostrant uns resultats millors pel que fa a eficiència alimentària durant l’engreix, podent-se considerar una alternativa vàlida per substituir la soja en dietes per a porcí.

Europa ha estat sempre deficitària pel que fa al subministrament de proteïna per a l’alimentació animal. Aquest subministrament proteic és un repte que el projecte Feed-a-Gene ha abordat des d’un punt de vista qualitatiu i quantitatiu, incidint en com fer un millor ús de les fonts de proteïna que es produeixen al continent.

Tot i que la farina de colza es produeix cada vegada més a Europa, el seu ús enfront de la de soja per a l’alimentació de monogàstrics es veu limitada a causa del seu menor contingut proteic i aminoacídic, així com per la seva menor digestibilitat.

Partint, doncs, de colza produïda a Europa, es va sotmetre a aquesta a un processament previ per extreure l’oli; el tortó resultant es va sotmetre a dues tecnologies de processament per augmentar en un 15% el seu contingut en proteïna bruta, arribant a valors superiors al 40%. Les 2 tecnologies utilitzades es van basar, per una banda, en sotmetre el tortó de colza a una biofermentació i posterior separació de fraccions; de l’altra, en l’aplicació de diferents tamisos en la separació física dels seus components.

En ambdues es va obtenir un idèntic resultat pel que fa al contingut proteic.
«Els assajos realitzats amb porcs a les instal·lacions de l’IRTA ens han ofert una millora de l’eficàcia alimentària en ambdues tecnologies de processat», comenta Rosil Lizardo, investigador de l’IRTA. «Això porta a considerar al tortó de colza enriquit en proteïna com una font proteica alternativa a la soja d’origen americà, sent l’autosuficiència proteica a Europa un dels objectius principals en el projecte Feed-a-Gene», afegeix Lizardo.

D’altra banda, estudis realitzats en el mateix marc del projecte Feed-a-Gene van demostrar que el tortó de soja produït a Europa, així com la proteïna extreta de la biomassa verda, de la mateixa manera poden constituir-se com alternatives a les importacions massives de soja americana. No obstant això, el seu ús s’enfronta a altres reptes, com són el millorar el processat per augmentar el rendiment i valor nutricional, minimitzant el risc de les variacions nutricionals.

Així mateix, el projecte europeu Feed-a-Gene ha treballat en el desenvolupament de la tecnologia NIRS (espectroscòpia d’infraroig proper) per poder conèixer el contingut i valor nutricional d’aquestes matèries primeres, a temps real, a l’arribar a la fàbrica de pinsos. «Els avenços aconseguits en el projecte Feed-a-Gene permetran valoritzar les fonts proteiques d’origen europea en l’alimentació de la ramaderia, contribuint a reduir la dependència de la soja i millorant la petjada de carboni de la producció animal a Europa», conclou Lizardo .

Sobre el projecte Feed-a-Gene

Feed-a-Gene és un projecte europeu que s’ha dut a terme durant 4 anys i que ha finalitzat al març d’aquest any, l’objectiu ha consistit en adaptar millor els diferents components dels sistemes de producció ramadera monogàstrica (és a dir, porcs , aus i conills) per millorar l’eficiència general i reduir l’impacte ambiental. Això ha implicat als seus participants, format per 23 centres de recerca, de transferència i empreses, en el desenvolupament de recursos i tecnologies d’alimentació noves i alternatives, la identificació i selecció d’animals robustos que s’adaptin millor a les condicions fluctuants, i en el desenvolupament de tècniques d’alimentació que permetin optimitzar el potencial de l’alimentació i de l’animal.

Per a més informació sobre el projecte (en anglès): https://www.feed-a-gene.eu/