Desplegar menú lateral

Nutrició animal

 

Aquest programa es centra en la nutrició de monogàstrics, particularment en la seguretat del consumidor, la salut i el benestar dels animals, i la protecció de l’entorn. El programa desenvolupa nous additius per a pinsos (per exemple, enzims), productes alternatius als promotors de creixement antibiòtics i productes destinats a reduir-ne l’ús.

Altres línies de recerca estan relacionades amb la nutrició i la salut intestinal, principalment la immunitat i l’epigenètica, així com amb la relació entre la nutrició i la composició corporal amb la qualitat de la carn.

El programa també desenvolupa eines per avaluar els impactes ambientals de l’agricultura intensiva, incorporant els principis de l’economia circular i explorant noves fonts de proteïnes.

 


· Cap: Maria Devant
· Personal investigador: 12
· Personal de suport: 31
· Centres de treball: IRTA Monells, Granja Experimental d’Alcarràs i Mas Bover.


 

Publicacions científiques destacades:

 

 

Administration of Alphitobius diaperinus or Tenebrio molitor before meals transiently increases food intake through enterohormone regulation in female rats 
Miguéns-Gómez, Alba; Sierra-Cruz, Marta; Segú, Helena; Beltrán-Debón, Raúl; Rodríguez-Gallego, Esther; Terra, Ximena; Blay, M. Teresa; PÉREZ-VENDRELL, ANNA MARIA; Pinent, Montserrat; Ardévol, Anna (Wiley, 2022-11-02)


Eicosapentaenoic acid- and docosahexaenoic acid-rich fish oil in sow and piglet diets modifies blood oxylipins and immune indicators in both, sows and suckling piglets 
Llauradó-Calero, E.; Badiola, I.; Samarra, I.; Lizardo, R.; Torrallardona, D.; Esteve-Garcia, E.; Tous, N. (Elsevier, 2022-10-03)


Differential effects of a cafeteria diet and GSPE preventive treatments on the enterohormone secretions of aged vs. young female rats 
Miguéns-Gómez, Alba; Sierra-Cruz, Marta; Pérez-Vendrell, Anna Maria; Rodríguez-Gallego, Esther; Beltrán-Debón, Raúl; Terra, Ximena; Ardévol, Anna; Pinent, Montserrat (Royal Society of Chemistry, 2022-09-23)


Alterations in bacterial metabolites, cytokines, and mucosal integrity in the caecum of broilers caused by feed additives and host-related factors 
Duangnumsawang, Yada; Zentek, Jürgen; Vahjen, Wilfried; Tarradas, Joan; Boroojeni, Farshad Goodarzi (Frontiers Media, 2022-09-12)


Novel strategies to improve chicken performance and welfare by unveiling host-microbiota interactions through hologenomics 
Tous, Núria; Marcos, Sofia; Goodarzi Boroojeni, Farshad; Pérez de Rozas, Ana; Zentek, Jürgen; Estonba, Andone; Sandvang, Dorthe; Gilbert, M. Thomas P.; Esteve-Garcia, Enric; Finn, Robert; Alberdi, Antton; Tarradas, Joan (Frontiers Media, 2022-09-06)

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

S'ha enviat correctament
No s'ha pogut enviar correctament, prova en un altre moment