Desplegar menú lateral
04/04/2018

El llit-compost, una tecnologia pel benestar animal i l’aprofitament de les dejeccions ramaderes

Aquesta tècnica redueix els costos del maneig de la granja, augmenta la qualitat dels fems subministrats als agricultors i redueix emissions

IRTA iniciarà un projecte demostratiu per provar el llit-compost en granges de vacum. Aquesta tecnologia consisteix a cobrir el terra amb material absorbent, com serradures de fusta, que es barreja amb les dejeccions dels animals. Fent ventilacions periòdiques s’aconsegueix un material d’alt rendiment que contribueix al benestar de les vaques i que constitueix un fertilitzant de qualitat. En comptes d’estar separades en cubicles, les vaques es poden moure per tot l’espai i comportar-se de manera més natural.

Aquest sistema, a més d’afavorir el benestar animal, redueix els costos del maneig de la granja i augmenta la qualitat dels fems subministrats als agricultors. Paral·lelament també s’aconsegueix la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i acidificants.

Durant l’activitat es durà a terme la demostració de la tècnica “llit-compost”. S’empraran tres materials diferents: palla picada, serradures i un producte existent en el mercat biodegradable i compostable d’origen vegetal. L’ús d’aquest producte en lloc de les serradures o la palla permet prescindir de ventilació periòdica i facilita el compostatge. Es valorarà el rendiment dels tres materials en funció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, el confort dels animals i la capacitat de compostatge. També s’analitzarà la rendibilitat econòmica de cada substrat.

En la primera fase del projecte es durà a terme la demostració de les estratègies pel llit-compost a les instal·lacions de l’EVAM (Estació de Vacum de Monells) d’IRTA. Aquest període durarà cinc mesos per tal de cobrir situacions meteorològiques diverses. Un cop finalitzat, es passarà a recollir el llit i es durà a la planta pilot de compostatge de Cabrils. D’altra banda, es faran activitats de transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, i agroalimentaris de Catalunya.

El projecte forma part de la operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. Està finançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El projecte durarà un any, des de l’1 de gener fins el 31 de desembre del 2018. Està coordinat pels programes Producció de Remugants i Gestió Integral de Residus Orgànics d’IRTA.

Els problemes que pot solucionar el llit-compost

La realitat de la producció ramadera intensiva a Catalunya ha portat a les últimes dècades a un excedent de dejeccions i altres residus orgànics que són produïts en grans quantitats. Tot i ser potencialment uns bons adobs per a l’agricultura i fins i tot uns bons estructurants dels sòls, el seu maneig sovint és deficient i es generen subproductes amb gran capacitat de contaminació dels aqüífers.

El sistema de maneig actual dels fertilitzants agrícoles a Catalunya està clarament desvinculat de la producció ramadera. La ramaderia produeix en excés fems i purins. Especialment els primers són una bona font de nitrogen i matèria orgànica, i els segons són una rica font de nitrogen, però molt contaminants pels aqüífers.

Aquesta situació fa que es valorin poc les unitats de fertilització procedents de dejeccions ramaderes, que han provocat la contaminació de les aigües subterrànies. La Comunitat Europea ha legislat durament sobre l’ús d’aquests fertilitzants, determinant les regions vulnerables per l’acció de nitrats procedents de l’activitat agrícola i posant límit a les quantitats que es poden aplicar al sòl.

Per potenciar el benestar animal a les explotacions, cal deixar que els animals expressin les seves conductes naturals. Això repercuteix en una millora del nivell productiu i redueix la incidència de patologies i lesions. Els animals han de disposar d’un ambient adequat que proporcioni seguretat i confiança, que no limiti l’accés al pessebre, a l’abeurador o a la zona de descans, que no potenciï les diferències jeràrquiques entre individus del ramat mitjançant agressions, etc.

La vaca ha d’estar ajaguda més del 50% del seu temps per maximitzar la producció de llet. Per tant, la zona de descans ha de proporcionar un espai confortable per l’animal que contribueixi al seu benestar. També influeix la qualitat del terra. Superfícies relliscoses o abrasives farien augmentar la probabilitat de coixeres, amb la conseqüent baixada d’ingestió i de producció lletera.