Desplegar menú lateral
15/03/2023

El consorci IRTA i UAB, centre nacional de referència de l’Estat espanyol en benestar animal en l’àmbit ramader i aqüícola

Personal tècnic pesant un animal en una balança de la granja del centre de Control i Avaluació de Porció de l’IRTA, a Monells. Font: IRTA (CC BY-NC-ND 4.0)

Liderat per l’IRTA, proporcionarà assessorament científic i tècnic a les administracions públiques amb competències en benestar animal, en relació amb la legislació de la Unió Europea

Des del passat 8 de març, el consorci format per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és un centre de referència en benestar animal durant dos anys per al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. La designació es va fer pública en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 57, del 8 de març de 2023, en el qual s’anunciava la nova normativa per millorar el benestar animal a les granges. El centre nacional de referència tindrà l’objectiu de donar suport científic i tècnic a les autoritats competents, tant nacionals com autonòmiques, perquè implementin la legislació europea en benestar animal i els corresponents controls oficials. Així doncs, el centre de referència s’encarregarà de facilitar a les autoritats competents dades científiques i tècniques actualitzades, fiables i coherents, els resultats de les investigacions que es vagin fent en aquesta matèria, així com noves tècniques que apareguin, i ajudar en l’assoliment dels coneixements especialitzats que siguin necessaris en cada moment per part dels tècnics de l’Administració pública. Aquest suport es durà a terme en les cinc àrees principals que recull el Reglament (UE) 2017/625, en l’article 96, que són: assessorament científic i tècnic, mètodes d’avaluació del benestar i de la seva millora, estudis científics i tècnics, cursos de formació i divulgació de resultats.

També proporcionarà assessorament científic sobre els temes que s’aborden a les reunions de la Xarxa Científica sobre Avaluació de Risc en salut i benestar animal de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) en matèries sobre protecció animal. Així mateix, el centre nacional de referència facilitarà la interlocució amb els centres de referència de benestar animal de la Unió Europea amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN, OA). També estarà en disposició d’assumir totes les funcions que determini el Ministeri d’Agricultura, d’acord amb la normativa vigent, incloent-hi la garantia d’una coordinació adequada amb l’AESAN, OA i les forces i cossos de seguretat de l’Estat perquè es duguin a terme les funcions de manera correcta.

La creació del consorci ha sorgit de la necessitat de millorar el benestar animal a les granges i facilitar els controls oficials que duen a terme les autoritats competents. El 2017, el Parlament Europeu va establir que les autoritats competents de tots els països membres havien de tenir accés a dades tècniques actualitzades, fiables i coherents, sobre els coneixements de benestar animal. Per això, el centre de referència compta amb un alt nivell de coneixements científics i tècnics sobre relacions entre humans i animals, conducta animal, fisiologia, genètica, sanitat i nutrició, relacionats amb el benestar animal en els àmbits comercial i científic. A més, compta amb personal altament qualificat i format en ètica animal, i amb les infraestructures i els equipaments necessaris per dur-hi a terme recerca de qualitat. El centre de referència vetllarà perquè el seu personal tingui un bon coneixement de les normes i les pràctiques internacionals en els àmbits de coneixement de benestar animal perquè es tinguin en compte el seu treball i els últims avenços en recerca duta a terme en aquest àmbit a l’Estat, a la Unió Europea i arreu del món, incloent-hi els estudis i les activitats que portin a terme altres centres de referència de la Unió Europea per al benestar dels animals.

El cap del programa de Benestar animal de l’IRTA, Antonio Velarde, membre del nou consorci, assegura que «el treball que farem durant aquests dos anys ens ajudarà a consolidar-nos encara més com a referents en benestar animal tant en l’àmbit nacional com internacional». El consorci també formarà part de la xarxa de centres nacionals de referència de la Unió Europea i es coordinarà amb els tres centres europeus de benestar animal: el centre europeu de referència en benestar porcí (EURCAW Pigs), el centre europeu de referència en benestar animal per a aus i altres espècies petites, incloent-hi conills (EURCAW Poultry-SA), del qual l’IRTA és membre des de 2019, i el centre europeu de referència en benestar animal per a remugants i èquids (EURCAW Ruminants and Equines). Xavier Manteca, també membre del consorci i catedràtic del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB, considera que «la feina que farem al consorci serà clau per continuar obrint vies de col·laboració amb el sector ramader amb l’objectiu de millorar el benestar animal».

La designació del centre de referència forma part de la nova normativa de benestar animal a les granges, que acompanya el Pla estratègic per a l’aplicació de la Política agrària comuna (PAC) a l’Estat i reforça la normativa des de diferents aspectes de la coordinació administrativa i operativa a les mateixes granges, de manera complementària a la recent modificació sobre la normativa de sanitat i protecció en el transport.

Més informació: