Desplegar menú lateral
02/02/2021

De quina manera contribueix la natura al nostre benestar?

Camp de cultiu de Kale al delta de l’Ebre. Autor: Néstor Pérez-Méndez

Un estudi internacional en què ha participat l’IRTA analitza els riscos que comporta la degradació de la naturalesa a escala global per al benestar humà

Un estudi global publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America (PNAS) documenta les formes en què la natura proporciona beneficis a les persones, des de la producció de béns materials (peix, fusta, medicines, etc. .), beneficis no materials (recreació, aprenentatge, experiència, etc.) fins a beneficis a través de processos ecològics que regulen les condicions ambientals com la pol·linització, el control biològic de plagues o el segrest de carboni entre d’altres. L’estudi s’ha basat en els resultats de l’Avaluació Global de la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES), els quals indiquen que la capacitat de la natura per a proveir la major part d’aquests beneficis s’ha vist reduïda al llarg dels darrers 50 anys.

L’investigador del programa de Cultius Extensius Sostenibles de l’IRTA Néstor Pérez-Méndez, i coautor de l’estudi, afirma que hi ha pocs treballs que quantifiquin l’impacte de la natura en la qualitat de vida dels humans. «Integrar del punt de vista social i entendre les diverses formes en què la naturalesa contribueix al nostre benestar proporciona eines fonamentals que ajuden a millorar la nostra capacitat per gestionar els ecosistemes de manera més efectiva, equitativa i sostenible. No obstant això, la forma en què es gestionem els recursos naturals posa en risc aquests beneficis», constata Pérez-Méndez.

De fet, els impactes negatius en el benestar de les persones ja s’estan produint, incloent la reducció en el rendiment dels cultius degut a la disminució de l’abundància i diversitat de pol·linitzadors, la capacitat per controlar plagues de cultiu per part d’enemics naturals de plagues o la productivitat de terra. Segons els autors, aquesta informació pot ajudar a implementar mesures apropiades de gestió i adaptació per revertir les tendències decreixents en la contribució de la natura a la qualitat de vida.

La taula mostra 14 de les 18 categories de contribucions de la natura a la qualitat de vida de les persones que han disminuït des de l’any 1970 fins a l’actualitat. Font: IPBES 2019.

Article de referència:

Brauman, K. A., Garibaldi, L. A., Polasky, S., Aumeeruddy-Thomas, Y., Brancalion, P. H., DeClerck, F., … & Verma, M. (2020). Global trends in nature’s contributions to peopleProceedings of the National Academy of Sciences117(51), 32799-32805. https://doi.org/10.1073/pnas.2010473117