Desplegar menú lateral
11/05/2023

Aportar coneixement científic a les fonts de proteïna alternativa, objectiu del projecte europeu GIANT LEAPS

Un dels esculls en la transició cap a dietes més sostenibles és la manca d’informació relacionada amb les fonts de proteïna alternativa a la carn

Aquesta falta d’informació afecta especialment aspectes tecnològics per a l’elaboració d’aliments i la seva relació amb la salut, el medi ambient i l’acceptabilitat dels consumidors

S’estudiaran la civada, el cigró, les microalgues i els grills, entre d’altres, i es desenvoluparan estratègies de funcionalització i prototips d’aliments a partir d’aquests ingredients

L’IRTA hi treballarà en la millora de les propietats dels ingredients amb proteïna alternativa i en el desenvolupament de productes alternatius a la llet i a la carn

Un dels punts clau per assolir la neutralitat climàtica per al 2050 és impulsar la transició de les fonts de proteïna animal cap a fonts de proteïna alternatives a les d’origen animal. Aconseguir-ho, però, és complex. D’una banda, perquè en aquesta transició hi ha una gran diversitat d’actors implicats; d’una altra, per les llacunes de coneixement sobre les fonts de proteïna alternativa, tant pel que fa al seu potencial en el desenvolupament de productes innovadors, com pel que fa a la salut ―seguretat alimentària, al·lergògens i digestibilitat―, el medi ambient ―emissions de gasos d’efecte hivernacle, biodiversitat, circularitat― i les barreres del consumidor per adoptar-les ―les sensorials i l’acceptabilitat. El projecte europeu GIANT LEAPS, en què participa l’IRTA, vol facilitar aquesta transició aportant coneixement científic i solucions a tots els actors implicats.

En el projecte s’estudiaran diverses fonts de proteïna d’origen vegetal, fúngic i microbià, així com microalgues, insectes i carn cultivada. Aquestes fonts proteiques es caracteritzaran segons les seves propietats tecnològiques i se n’estudiaran possibles transformacions i la seva aplicació per desenvolupar productes innovadors, com poden ser anàlegs de productes carnis o lactis. També es desenvoluparan noves metodologies per avançar en la comprensió científica dels efectes sobre el medi ambient i la salut de les proteïnes alternatives i els aliments i dietes que les contenen.

Com a resultat del projecte, es preveu aportar una sèrie d’innovacions estratègiques, metodologies i informació d’accés obert en què s’integraran factors com la nutrició, la salut, la seguretat i la sostenibilitat per ajudar a accelerar la transició cap a les fonts de proteïna alternatives. L’IRTA s’encarregarà de desenvolupar aliments prototip innovadors substituts de lactis i carnis, mitjançant la recerca en ingredients i tecnologies de processament i funcionalització per fer-los saludables, sostenibles i del gust del consumidor.

GIANT LEAPS és un projecte HORIZON de la Unió Europea de quatre anys de durada, amb un pressupost total d’11,9 milions d’euros, i en què participa un consorci format per 34 socis de disset països, que van des d’empreses de nova creació a grans empreses, fins a universitats i instituts de recerca, amb l’objectiu que el projecte tingui un gran abast i un enfocament multidisciplinari.