Desplegar menú lateral
14/06/2023

Visió Artificial per a una millor estimació de la collita

Fer conèixer, validar i promoure la tecnologia de Visió Artificial és el principal objectiu del projecte FRUITSCAN

Gràcies a aquesta tecnologia es pot optimitzar l’aclarida i l’estimació de la collita per tal d’optimitzar els recursos

El projecte demostratiu FRUITSCAN té com a objectiu difondre i validar la tecnologia de Visió Artificial per al comptatge del nombre de fruits en plantacions de fruiters. Aquesta tecnologia permetria una optimització de l’aclarida manual i una millor estimació de la producció de la collita, que són dues tasques clau en la producció fructícola.

Gràcies a les tasques desenvolupades pels tècnics de l’IIRTA i del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), responsables del projecte, es pot arribar a validar l’efectivitat de la tecnologia de Visió Artificial, tant a les explotacions agrícoles de fruita com a les centrals hortofructícoles. Amb la implantació d’aquesta tecnologia, es pot millorar l’eficàcia de l’aclarida manual de les plantacions de fruiters, i així optimitzar la gestió de la mà d’obra i dels recursos necessaris per a la collita, el que al final redunda en uns millors resultats econòmics i també més sostenibles, ja que es pot estalviar en l’ús d’aigua i adobs. A més, ajustar el nombre de fruits amb més precisió i eficiència hauria de permetre adaptar-se millor a les demandes del mercat i reduir a la vegada el malbaratament en aquesta fase de la producció. En un primer moment, la tecnologia de Visió Artificial aplicada a la detecció del nombre de fruits en l’arbre a partir de la captura d’imatges es realitzava mitjançant tècniques i algoritmes amb els que s’intentava identificar característiques pre-definides dels fruits com ara la mida, la forma, el color o textura de les imatges. Més recentment, amb el desenvolupament de procediments de Intel·ligència Artificial, Machine Learning i Deep Learning, l’anàlisi d’imatges per a la detecció i comptatge de fruits no parteix de característiques definides amb antelació sinó que s’extreuen a partir d’un procés d’entrenament dels algoritmes. Aquesta aproximació ha permès un progres molt ràpid en l’anàlisi d’imatges i la detecció d’objectes en general, i els algoritmes mostren un grau d’encert molt elevat.

Sistema de càmeres per la detecció i comptatge de fruits de les empreses Agerpix i GreenAtlas, que participen al projecte

“FRUITSCAN: tecnologies de visió artificial per a la gestió de l’aclarida i estimació de la collita en plantacions de fruiters” és una activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.