Desplegar menú lateral
01/06/2023

Uns marges sans per a uns cultius més sostenibles

Marge degradat a l’estació experimental de Mollerussa (CC by 4.0)

El projecte DEMO MARGES estudiarà les millors tècniques per restaurar marges degradats en finques agrícoles, una bona pràctica per tal de protegir el sòl contra l’erosió i incrementar-hi la biodiversitat.

Gràcies als coneixements adquirits durant el projecte, es publicarà una guia gratuïta amb tècniques i mètodes per a la restauració de marges en finques agrícoles. 

Com bé saben els agricultors i agricultores, els marges dels cultius (allà on s’acaben les plantacions o limiten amb camins o altres estructures), poden ser una font de problemes, i actuar com a reservori de plagues i males herbes. Però ben gestionats, li podem donar la volta i es poden convertir en els millors aliats contra alguns dels reptes actuals: uns marges sans poden protegir el sòl de l’erosió i per tant evitar la pèrdua de terreny fèrtil cultivable, i poden també ajudar a millorar la infiltració de l’aigua de pluja al sòl. I a més, poden ser un refugi per a una biodiversitat més àmplia que afavoreixi la presència de pol·linitzadors i d’insectes depredadors de plagues. Per tot això, les explotacions agrícoles que presentin uns marges amb una cobertura vegetal ben gestionada seran més sostenibles, i contribuiran a assolir els objectius de directives europees com el “Pacte Verd Europeu”.

L’IRTA, a través del projecte demostratiu DEMO MARGES, transferirà al sector la millor manera per aconseguir tot això. La idea és mostrar les diferents opcions de vegetació existents en funció de les diferents tipologies de marge, amb l’objectiu de que els agricultors puguin restaurar els marges degradats en les explotacions agrícoles.

Abella solitària sobre calèndula en marge floral (CC by 4.0)

Amb el coneixement estudiat i demostrat, s’elaborarà una guia per a la restauració de marges en finques agrícoles, que estarà disponible en línia de forma gratuïta des de la web de l’IRTA. «Volem elaborar un document amb tècniques i mètodes per a la restauració de marges en finques agrícoles que sigui útil per al personal agricultor i tècnic», explica la investigadora de l’IRTA Georgina Alins, investigadora del programa Fructicultura de l’IRTA i responsable del projecte.

Fins ara, la tecnologia de restauració de marges s’havia fet servir, principalment, en marges provocats per obres civils (carreteres, ponts, urbanitzacions…), però ara es vol demostrar en un context agrícola que certes espècies de flora no són “males herbes”, sinó plantes que protegeixen el sòl, incrementen biodiversitat i per tant són bones i desitjables per a l’explotació agrària.. Es tracta, doncs, de tot un canvi de paradigma a l’hora de considerar la presència de certes plantes en una finca. 

L’equip de treball d’aquest projecte està format per investigadors/res de l’IRTA amb una àmplia experiència en agronomia, entomologia i implantació de bandes florals, coordinats per la Dra. Alins, coneguda al sector per la seva “Guia de plantes per afavorir els enemics naturals de les plagues”. A més, es comptarà amb experts en insectes pol·linitzadors del CREAF i en gestió i custòdia d’àrees naturals de la Fundació Emys.

El projecte DEMO MARGES finalitzarà el 2024. Seguiu els canals de l’IRTA i del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per rebre els resultats de primera mà.

“DEMO MARGES: regeneració de marges degradats en finques agrícoles per a la provisió de serveis ecosistèmics” és una activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.