Desplegar menú lateral
23/06/2022

Un primer pas per reaprofitar els excedents alimentaris del sector pesquer i la seva transformació industrial

En el marc del projecte Valorafood s’analitzen les tecnologies i les tendències del sector per poder desenvolupar subproductes innovadors i amb un alt valor nutricional

Valorafood és una iniciativa en què participen l’IRTA, RADI S.L, Serhs Food, Gustos Meritem i Peixos Puignau. Té per objectiu conèixer el sector pesquer i la seva transformació industrial mitjançant focus groups, tallers immersius i reunions, entre d’altres. D’aquesta manera, es volen conèixer els excedents reals de les empreses transformadores de peix i dissenyar les pautes per revaloritzar-los en forma de nous productes viables tècnicament i econòmica. Aquesta anàlisi serà la base per plantejar una prova pilot.

Els visitants van visitar el Pulse Combustion Dryer de l’IRTA Monells

En els darrers mesos, el consorci del projecte ha realitzat tres visites i diverses reunions. Una d’aquestes visites va tenir lloc a l’IRTA Monells, en què es va poder conèixer el Pulse Combustion Dryer (PCD), una tecnologia emergent que transforma productes líquids en pols instantàniament, mantenint-ne el valor nutricional. A diferència d’altres sistemes d’assecat, el PCD augmenta la productivitat i maximitza l’ús d’energia primària a través de la millora en la transferència de calor i redueix les emissions de contaminants.

A més de l’IRTA Monells, es van visitar els atomitzadors de la planta d’APC Europe – Essentia Protein Solutions i la Seafood Global Expo.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022