Desplegar menú lateral
10/09/2020

Un nou protocol per millorar la fertilització in vitro de llenguado senegalès

Cria de llenguado senegalès a l'IRTA Sant Carles de la Ràpita
Cria de llenguado senegalès a l’IRTA Sant Carles de la Ràpita

· Es realitza en menys de 30 minuts i aconsegueix un 70% d’eclosió dels òvuls fertilitzats

· Aquest protocol no només és un avanç en la producció industrial d’aquesta espècie, sinó que permetrà realitzar programes de millora genètica

L’estratègia reproductiva del llenguado senegalès, Solea senegalensis, una espècie d’alt interès en aqüicultura, no està exempta de dificultats. A una còpula que es realitza en estreta proximitat i en la qual els mascles produeixen poc esperma cal afegir que, en els mascles nascuts en captivitat, es presenta una disfunció que no els permet reproduir-se. Per solucionar aquest problema, la producció aqüícola utilitza mascles silvestres i la investigació se centra en la millora dels protocols de fertilització in vitro a gran escala.

En aquest sentit, els investigadors de l’IRTA del programa d’Aqüicultura del centre de Sant Carles de la Ràpita, Neil Duncan, Wendy González i Sandra Ramos, han desenvolupat un nou protocol en el que el temps transcorregut entre l’obtenció dels gàmetes i la fertilització in vitro, és inferior als 30 minuts, de manera que el deteriorament dels gàmetes és menor i la fertilització augmenta, així com la viabilitat dels ous.

Utilitzant llenguados en captivitat i induint l’ovulació en les femelles amb hormona alliberadora de gonadotropina (GnRHa), es van obtenir els espermatozoides mitjançant pressió abdominal, diluint-los (Leibovitz modificat) i utilitzant-los com més aviat millor, a raó d’aproximadament 600 espermatozoides per òvul. Amb aquesta dilució es van realitzar fertilitzacions a gran escala d’aproximadament 190.000 òvuls, obtenint-se un 70% de taxa d’eclosió d’aquests (130.000 larves aproximadament).

Un dels avantatges del llenguado senegalès és que requereix una baixa relació d’espermatozoides per òvul per aconseguir alts percentatges de fertilització, tant a escala experimental com industrial. És per això pel que amb aquest nou protocol la indústria del llenguado podrà operar de manera sostenible i establir programes de reproducció i de millora genètica efectius.

L’any 2019 es van produir al món un total de 1.700 tones de llenguado senegalès, sent Espanya i Portugal els líders en la producció d’aquesta espècie.

El preprint del treball pot consultar-se en aquesta adreça: www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.26.267740v1