Desplegar menú lateral
19/03/2021

Un nou cromatògraf d’alta sensibilitat per garantir major seguretat alimentària i qualitat mediambiental

El nou cromatògraf al IRTA de Sant Carles de la Ràpita

Toxines com les del peix globus (tetrodotoxina) o les ciguatoxines estaran ara a l’abast de les analítiques per a major seguretat dels consumidors i del control ambiental

El centre de l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita ja disposa d’aquest nou equipament al seu laboratori de química. «Aquest equipament ens permet fer analítiques molt més sensibles a les que fins ara no hi teníem accés, i ens permet processar un elevat nombre de mostres amb un mínim tractament i manipulació, així com el desenvolupament de mètodes multi-anàlisi, per a l’anàlisi simultani de diferents classes de substàncies», ens explica Maria Rambla, responsable del laboratori de toxines marines i contaminants de l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita. Tècnicament es tracta d’un cromatògraf acoblat a espectrometria de masses en tàndem d’alta sensibilitat (UPLC-MS/MS).

En aquest laboratori de l’IRTA ja es venen realitzant analítiques per al control de toxines en bivalves així com de toxines emergents. Però en la realitat actual es comencen a detectar noves toxines que abans no estaven presents. Tal és el cas de la tetrodotoxina, una neurotoxina present en els peixos globus (una espècie invasora que ja s’ha detectat en el litoral català) o de la ciguatoxina present en alguns peixos. «Aquestes són toxines molt potents i, per exemple, en el cas de la tetrodotoxina, es recomanen uns límits de detecció molt baixos de 4 µg TTX/kg, el que fa necessari disposar d’aparells molt més sensibles per a detectar-les», assenyala Rambla.

Les aplicacions d’aquest nou cromatògraf, a més del de la detecció molt precisa de les noves toxines emergents, també té aplicacions en la detecció de contaminants mediambientals emergents, fàrmacs citostàtics, compostos antioxidants, etc., analítiques que permeten garantir la seguretat alimentària dels consumidors i control ambiental. A més, disposar d’un aparell d’aquestes característiques impulsarà la col·laboració amb altres institucions nacionals i internacionals, i ampliarà la capacitat dels grups investigadors en les seves recerques.

L’adquisició d’aquest cromatògraf ha estat gràcies a Fons FEDER (EQC2019-005812-P).