Desplegar menú lateral
05/06/2024

Un aparell de raigs X dins d’un tràiler acosta aquesta tècnica al sector porcí

L’IRTA promou l’ús de la Tomografia Computeritzada per millorar l’eficiència productiva tant en animals vius com en canals i peces

La iniciativa s’ha mostrat en el marc del projecte DEMOTAC, en què han participat una desena d’empreses del territori català

A Catalunya hi ha uns sis milers d’explotacions de porcí, un sector que genera, de manera directa o indirecta, el 35% dels llocs de treball dels municipis de menys de 5.000 habitants. Amb la voluntat de millorar l’eficiència productiva de granges i escorxadors, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha promogut el darrer any i mig la utilització d’una tecnologia basada en raigs X que permet determinar la composició dels porcs vius al llarg de l’engreix, i de les canals i peces un cop els animals han estat sacrificats. Es tracta de la Tomografia Computeritzada (TC), molt coneguda en el diagnòstic per la imatge en humans. L’IRTA ha adquirit un aparell instal·lat en un tràiler per poder-lo traslladar a peu de granja o d’indústria si és necessari.

La demostració d’aquesta tecnologia s’ha dut a terme en el marc del projecte DEMOTAC: La tomografia computeritzada com a eina per a millorar l’eficiència en la producció porcina, i una desena d’empreses del territori català hi han participat activament. “Els hem demostrat el potencial de la TC com a eina no invasiva per a la millora de la producció, i amb aquesta informació podran decidir en quina fase dels seus processos productius els pot ser útil aplicar aquesta tecnologia”, explica Albert Brun, investigador del programa Qualitat i tecnologia alimentàries de l’IRTA.

Conèixer la composició de manera no invasiva

La Tomografía Computeritzada fa possible determinar la composició de tot el cos de l’animal o d’una zona concreta de manera no invasiva. En el cas dels animals vius, això permet avaluar un mateix porc al llarg de l’engreix, evitant així els sacrificis en diversos moments del procés i el malbaratament d’aquests animals. Tal com detalla Maria Font-i-Furnols, investigadora del mateix programa, “amb la TC podem avaluar la composició corporal dels animals al llarg del seu creixement, per tal de veure si hi ha diferències entre genètiques, sexes o en funció de l’alimentació que han rebut. En concret, podem quantificar la quantitat de greix, múscul o ossos i la seva densitat. En tenir un equip mòbil, podem anar a les granges in situ”.

D’altra banda, aquesta tecnologia és interessant per a les plantes processadores. “Amb la TC també podem treballar a la sala d’especejament, escanejant les canals o les seves peces per determinar-ne la composició. És una informació que podem utilitzar com a referència per calibrar altres equips, per analitzar lots de producció concrets o per prendre decisions per a la millora de l’especejament i el rendiment de les canals. A més, en tractar-se d’un equip mòbil, ens permet acostar-nos a les plantes de producció sense necessitat de moure les canals i les peces amunt i avall”, reitera Brun.

Així mateix, l’aplicació de la TC pot ser molt útil en programes de millora genètica dels animals, per tal de seleccionar els millors exemplars segons el producte desitjat.

Vuit animals i diverses jornades

El projecte s’ha desenvolupat a través del seguiment d’un grup de vuit porcs de diferents orígens genètics i sexes aportats per diverses de les empreses participants al projecte DEMOTAC.

Els animals van ser engreixats a les instal·lacions de l’IRTA Monells i escanejats amb l’equip mòbil de tomografia en tres moments del seu creixement. Així mateix, es van escanejar les seves canals després del sacrifici. Les imatges obtingudes van ser analitzades amb softwares específics per poder determinar la composició dels animals en cada punt de mostreig. Paral·lelament, es van organitzar tres jornades on les empreses del sector van poder conèixer de primera mà l’escaneig d’animals vius i canals i els principals resultats que es poden obtenir.

Per a més informació sobre el projecte, mireu aquest vídeo o consulteu aquest enllaç de RuralCat.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.