Desplegar menú lateral
14/12/2022

El projecte europeu ISIDORe dona accés a les instal·lacions de l’IRTA-CReSA per investigar sobre agents altament patogènics

El projecte europeu ISIDORe reuneix totes les infraestructures i xarxes europees de recerca clau en ciències de la vida i ofereix accés gratuït a una cartera integrada de serveis i recursos de recerca dins de l’enfocament Una Sola Salut (One Health) 

Les instal·lacions i infraestructures de l’IRTA-CReSA són aptes per a la convocatòria del Programa Preparedness, llançada al novembre de 2022 

La pandèmia de COVID-19 ha confirmat que existeix una necessitat crucial d’una major capacitat de preparació i resposta als patògens propensos a les epidèmies a Europa i en el món. Les últimes dècades ja han demostrat que la (re)aparició i la globalització de les malalties infeccioses ja no són prediccions abstractes a llarg termini de la comunitat científica, sinó una realitat tangible. En el futur, la qüestió no és “si” es produirà un brot/epidèmia, sinó “quan” es produirà, i “quin” patogen propens a l’epidèmia estarà involucrat. Europa i el món han d’estar millor preparats per a futures amenaces sanitàries de malalties infeccioses. El projecte ISIDORe (Serveis Integrats per a la Recerca de Brots de Malalties Infeccioses) fa costat als científics i la seva recerca sobre els patògens propensos a les epidèmies i pandèmies i el desenvolupament de contramesures mèdiques, i ofereix accés gratuït a una cartera integrada de serveis i recursos de recerca integrats en l’enfocament Una Sola Salut (One Health). 

ISIDORe és un projecte interdisciplinari coordinat per la Infraestructura Europea de Recerca sobre Agents Altament Patògens (ERINHA, per les seves sigles en anglès), és finançat pel programa Horizon Europe de la Comissió Europea i reuneix totes les infraestructures i xarxes europees clau de recerca en ciències de la vida, així com les de ciències socials. El Centre de Recerca en Sanitat animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), a través dels paraigües de TRANSVAC, INFRAVEC i VETBIONET forma part d’aquesta cartera de serveis de la xarxa d’ISIDORe. Les instal·lacions de recerca, els serveis, els equips, les tecnologies i l’experiència de l’IRTA-CReSA estan disponibles per al seu accés gratuït durant tota la durada del projecte. 

Al novembre de 2022 es va obrir la convocatòria del Programa Preparedness, que inclou una llista de patògens agrupats en quatre convocatòries. Aquestes quatre convocatòries estan alineades amb les estratègies dels principals organismes europeus i internacionals que formen part del consell consultiu estratègic de la iniciativa: CEPI, Comissió Europea, ECDC, EFPIA, EMA, FAO, GloPID-R, HERA, OMS i OMSA. 

Per prevenir futures pandèmies i avançar en el desenvolupament de les contramesures mèdiques apropiades, el Programa Preparedness d’ISIDORe secundarà, mitjançant quatre convocatòries de propostes, la recerca sobre els patògens amb potencial epidèmic, com els patògens del grup de risc 4 (virus de l’Ébola, virus de Marburg, virus de Nipah, virus d’Hendra, virus de Lassa, “arenavirus del nou món”, Virus de la febre hemorràgica de Crimea-Congo), els patògens respiratoris (betacoronavirus zoonòtics, grip A, Y. Pestis, M. Tuberculosi/bovis, C. burnetii ), patògens transmesos per vectors (virus de la febre de la vall del Rift, virus Zika, virus Chikungunya, virus del Nil Occidental, virus del dengue, virus de l’encefalitis japonesa, virus de la febre groga, virus de l’encefalitis transmesa per paparres, Plasmodium, B. burgdorferi, Leishmània), i altres patògens amb potencial epidèmic (patogen X, Orthopoxviruses, enterovirus no pòlio, enterovirus pòlio). En tres de les quatre convocatòries: (I) patògens respiratoris, (II)patògens transmesos per vectors i (III) altres patògens amb potencial epidèmic, les instal·lacions i l’experiència de l’IRTA-CReSA són adequades per als estudis i recerques. 

Es convida als investigadors a presentar qualsevol proposta que requereixi l’accés a almenys un dels serveis d’ISIDORe i que entre en una de les seccions destacades en la pàgina web de les convocatòries. A excepció de la convocatòria “Patògens del grup de risc 4”, la data del qual límit de pre-sol·licitud és el 7 de febrer de 2022 per a l’accés a les instal·lacions BSL4, les sol·licituds s’avaluaran, seleccionaran i executaran de manera contínua mentre hi hagi fons disponibles. Les convocatòries són multidisciplinàries i estan obertes a tots els científics, tant del món acadèmic com del sector privat.

Per saber-ne més sobre el projecte i les modalitats de sol·licitud es pot consultar el lloc web del projecte ISIDORe