Desplegar menú lateral
26/04/2019

Suplementar amb triptòfan disminueix l’impacte immunosupressor de l’estrès associat al maneig en els peixos

Les tasques associades al maneig regular dels peixos a les instal·lacions de cultiu, com poden ser la seva captura, maneig, vacunació, etc., no només són responsables d’un increment en la resposta d’estrès agut dels animals, sinó que també, tal i com s’acaba de publicar en un treball liderat per investigadors de l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita i l’IFAPA, aquests agents estressants tenen un efecte negatiu sobre la resposta immune local de l’organisme.

Tal com s’explica en l’article recentment publicat a la revista Frontiers in Physiology, els autors van sotmetre a juvenils de corball a dues fonts d’estrès puntuals diferents, com són l’exposició dels animals a l’aire durant el seu maneig, i la seva captura en les unitats de cultiu, i van observar que l’expressió d’una bateria de marcadors moleculars de la mucosa intestinal, gens relacionats amb la resposta immune innata, processos de resposta immune humoral i pèptids antimicrobians, es veia afectada, quedant potencialment compromesa la resposta immunitària d’aquest òrgan.

No obstant això, quan els peixos eren alimentats durant 7 dies amb una dieta suplementada amb triptòfan a l’1%, l’increment d’aquest aminoàcid essencial en la dieta va resultar en un menor impacte de l’estrès sobre la condició immune de l’intestí dels corballs.

A partir dels resultats de l’estudi, els autors posen en evidència que l’augment de triptòfan a la dieta en situacions crítiques del cultiu pot ser una bona estratègia per combatre els efectes indesitjables d’una possible immunosupressió en l’animal per efecte d’un procés d’estrès agut. Aquests positius resultats se sumen ja a altres èxits, en el marc del mateix projecte de recerca, que demostren i reforcen que el triptòfan en l’aliment pot atenuar l’impacte de l’estrès al qual es poden trobar sotmesos els peixos en granges marines.

Aquest estudi forma part del projecte JACUMAR finançat pel MAPAMA de la convocatòria 2016 titulat “Estratègies nutricionals per a la millora en el rendiment productiu: ús de pinsos funcionals i dietes salut en aqüicultura (DIETAplus)”. Aquests resultats i altres relacionats amb l’ús de diferents additius en nutrició aqüícola seran presentats en una sessió específica dins del proper Congrés Nacional d’Aqüicultura que se celebrarà a Cartagena del 7 al 10 de maig de el 2019.