Desplegar menú lateral
14/06/2021

Solucions ecoinnovadores per una economia blava més sostenible a Europa, en el projecte SEAFOODTOMORROW

L’objectiu d’aquest projecte Horitzó 2020 és desenvolupar solucions innovadores que enforteixin el sector del peix i el marisc a Europa perquè pugui fer front als reptes del futur

L’IRTA ha desenvolupat, entre d’altres, un model per predir l’abundància de microalgues tòxiques en aigües costaneres i un kit de cribratge de toxines en marisc, així com una tecnologia per reduir el consum d’aigua i energia en la producció de processats

Finançat pel programa Horizon 2020 de la UE, el projecte SEAFOODTOMORROW ha comptat amb la participació de 35 socis i 13 organitzacions de 19 països europeus que han treballat durant quatre anys, per desenvolupar solucions innovadores per tal d’afrontar alguns dels problemes més importants del sector del peix i marisc: la sostenibilitat, la seguretat, la qualitat, la transparència i la disponibilitat de productes que satisfacin les necessitats dels consumidors. A més a més, ha establert les bases per enfortir el sector de la producció i el processament de productes del mar a Europa i per garantir-ne la sostenibilitat per a les futures generacions. «Els resultats contribuiran a reduir la petjada ambiental del sector del peix i marisc i afavoriran un ús sostenible dels nostres recursos marins», afirma António Marques, investigador de l’Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de Portugal i coordinador del projecte.

El peix i el marisc són fonts importants de nutrients i proteïnes d’alta qualitat per a una dieta sana. Aproximadament tres mil milions de persones confien en els productes del mar (pescats i cultivats) com a font principal de proteïnes. Donat que la població mundial i l’aqüicultura continuen en una expansió constant, cal desenvolupar solucions noves, innovadores i respectuoses amb el medi ambient per garantir que la seguretat i la qualitat dels productes del mar satisfacin les demandes del mercat.

L’IRTA que ha participat en el projecte SEAFOODTOMORROW amb els programes Aigües marines i continentals, i Qualitat i Tecnologia Alimentària. Els investigadors de l’Institut han desenvolupat un nou model de predicció de l’abundància d’espècies de microalgues tòxiques en aigües costaneres amb una antelació de dues setmanes i una taxa de fiabilitat del 99%. També han creat un kit de cribratge de tetrodotoxines en marisc basat en anticossos i partícules magnètiques. Aquest kit s’ha aplicat a musclos, ostres i navalles, i ha permès detectar la presència d’aquestes toxines a concentracions molt baixes, la qual cosa permetria millorar la seguretat alimentària dels consumidors. A més, han dissenyat un nou procediment industrial per eliminar toxines paralítiques del marisc en musclos, cloïsses i vieires en un 85%.

Quant a productes i processos tecnològics, han elaborat un salmó fumat reduït en sal, en què s’ha substituït el clorur de sodi (NaCl) per clorur de potassi (KCl), i que ha permès reduir un 25% del contingut de NaCl sense afectar les propietats sensorials del producte. Per altra banda, s’ha aconseguit reduir el consum d’aigua i energia utilitzant tecnologies emergents de processat en el procés d’elaboració de la sopa peix. Respecte al processament convencional, l’estalvi assolit és d’un 75% d’energia i 80% d’aigua.

A banda dels resultats obtinguts a l’IRTA en el projecte, les principals fites aconseguides per la resta d’equips internacionals del projecte inclouen:

  • Nous aliments funcionals a partir de pinsos per a peixos que contenen farina i oli de peix amb ingredients naturals, sostenibles i ecològics, que donen com a resultat filets de peix d’aqüicultura amb nutrients essencials per als consumidors.
  • Noves tecnologies i eines de cribratge ràpid per detectar contaminants en els productes del mar i que els productors poden utilitzar per controlar el risc de contaminació i reduir la pèrdua dels seus productes.
  • Una marca de certificació acreditada i de qualitat associada, així com eines basades en l’ADN, per una identificació fiable d’espècies de peix que contribueixi a combatre el frau i donar suport a la transparència al llarg de la cadena de valor dels productes del mar.

El projecte ha posat a disposició del sector un curs en anglès de formació online per al sector del peix i del marisc (seafoodtomorrow.eu/e-learning), per donar suport a qui ja treballa o s’està formant per treballar a la indústria pesquera i millorar les seves habilitats i competències professionals.

Per als consumidors i el sector ha desenvolupat l’aplicació FishChoice (fishchoice.eu) perquè el consumidor pugui avaluar els beneficis nutricionals i els possibles riscos del peix i del marisc de forma personalitzada, així com la sostenibilitat mediambiental del peix i marisc que consumeix.

SEAFOODTOMORROW Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow és una Acció Innovadora finançada pel Programa Horizon 2020 de la Unió Europea (Grant Agreement no. 773400).

SEAFOODTOMORROW es va iniciar al novembre de 2017 i, amb una durada de quatre anys ha finalitzat a l’abril de 2021. Coordinat per l’Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugal, SEAFOODTOMORROW ha reunit un total de 35 socis i 13 organitzacions de 19 països europeus.

Per a més informació de SEAFOODTOMORROW, seafoodtomorrow.eu/

Etiquetes: