Desplegar menú lateral
14/05/2021

S’allibera per primer cop un parasitoide a cultius de cítrics de Catalunya per controlar el nou cotonet de Sudàfrica

Moment de l’alliberament dels parasitoides. Foto: JM Campos, IRTA.

Ha de permetre frenar l’avanç dels focus d’un insecte que causa greus deformacions en els fruits amb danys que en fan inviable la comercialització

Els insectes parasitoides Delottococcus aberiae es crien a les instal·lacions de l’IRTA Amposta i s’alliberaran de manera regular als camps de cítrics afectats

L’acció s’emmarca dins l’estratègia de control biològic del Departament d’Agricultura, que té l’objectiu de reduir l’ús de fitosanitaris als cultius de Catalunya

Aquest matí s’han fet els primers alliberaments del parasitoide Anagyrus aberiae a Catalunya, concretament a un camp de cítrics del terme municipal de Tortosa. Aquests parasitoides són uns insectes que s’utilitzaran per al control biològic del cotonet de Sudàfrica (Delottococcus aberiae), una nova plaga que ataca els cultius de cítrics de la península Ibèrica. Aquesta plaga causa un gran impacte negatiu al cultiu, ja que produeix greus deformacions als fruits i no es poden comercialitzar i els seus danys poden afectar fins al 40% de la collita.

El cotonet de Sud-àfrica és un plaga dels cítrics de la península Ibèrica que va ser detectada per primera vegada al nord de la província de València l’any 2009. D’aleshores ençà, s’ha estès pels cítrics de les províncies de Castelló i València. La primera detecció a Catalunya es va produir l’any 2018, i actualment hi ha constància de com a mínim 14 focus distribuïts per la zona productora de cítrics de les Terres de l’Ebre.

Durant els darrers mesos, per encàrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, l’equip d’entomologia de l’IRTA d’Amposta ha dut a terme la cria d’aquest parasitoid per alliberar-los de manera regular als camps afectats per la plaga. «Com que no hi ha parasitoides autòctons eficaços per combatre la plaga, el juliol de 2019 se’n va autoritzar la importació de Sudàfrica, zona d’origen del cotonet, per a realitzar estudis d’especificitat, i recentment se n’ha autoritzat la cria i l’alliberament en camp», explica Mª Teresa Martínez, entomòloga i investigadora del programa de Protecció vegetal sostenible. 

Aquesta actuació s’emmarca dins d’una estratègia de control biològic que està portant a terme el Departament i que permet reduir l’ús de productes fitosanitaris i obtenir aliments d’una alta qualitat sanitària i mediambiental, ja que la Unió Europea va prohibir l’ús de l’insecticida més eficaç contra aquesta plaga, el metil clorpirifós. «El parasitoide ataca el cotonet i es reprodueix a dins del seu cos, causant la seva mort i fent que emergeixi un nou parasitoide adult», detalla Jose Miguel Campos, entomòleg i investigador del programa de Protecció vegetal sostenible i delegat institucional de l’IRTA a les Terres de l’Ebre. D’acord amb els antecedents i estudis previs, es preveu que els alliberaments tinguin un caràcter inoculatiu, de manera que una vegada s’alliberin al camp, les poblacions del parasitoide es dispersin per l’agrosistema citrícola i augmentin les seves poblacions per sobre de les del propi cotonet.

Tècniques de l’IRTA identificant el cotonet en un arbre fruiter. Font: IRTA

El Departament d’Agricultura va informar sobre aquests nous tractaments biològics al sector dels cítrics a través de la reunió de la Taula Sectorial dels Cítrics, el passat 29 d’abril.

Una aposta ferma pel control biològic

Actuacions com la d’avui s’emmarquen dins d’una estratègia de foment del control biològic i alternatiu que està duent a terme el Departament d’Agricultura i que permet reduir l’ús de productes fitosanitaris i obtenir aliments d’una alta qualitat sanitària i mediambiental.

Així, s’està promovent amb èxit en determinats cultius la lluita alternativa a l’ús dels plaguicides convencionals: la captura massiva, la confusió sexual amb feromones i la lluita biològica (alliberament d’insectes útils o afavoriment de marges reservoris o plantació de plantes refugi d’aquests insectes). Aquest foment es fa mitjançant els ajuts agroambientals a diferent tipus de cultius que atorga el Departament als agricultors amb un import anual d’ uns 3,7 M€.  També s’implementen a través de les Agrupacions de Defensa Vegetal, que són entitats privades sense ànim de lucre que agrupen persones agricultores i que tenen com a objecte col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra agents nocius dels vegetals. Aquestes agrupacions també reben ajuts anuals del Departament d’Agricultura, que enguany seran d’1,9 M€.

La lluita biològica es du a terme mitjançant insectes que s’anomenen beneficiosos o també fauna útil, fauna auxiliar o enemics naturals, i que depreden o parasiten insectes que són plagues.  Poden parasitar dipositant un ou a dins o a prop del seu hoste, com els que s’han alliberat avui, o bé depredar com les marietes, que s’alimenten d’altres insectes. Conjuntament amb l’IRTA i també les ADV, s’està treballant per implantar la lluita biològica en diferents cultius, com és el cas de l’insecte paràsit del cotonet, i en els programes Fruit.Net i Horta.Net es fan estudis d’estratègies de lluita biològica i alternativa als productes fitosanitaris convencionals.

Al setembre de 2020, fruit de la col·laboració entre el Ministerio de Agricultura i les Comunitats Autònomes, es va elaborar el “Plan de Acción de Delottococcus aberiae on es recullen les mesures i actuacions per a la gestió integrada d’aquesta plaga.

Més informació de la plaga: