Desplegar menú lateral
04/04/2017

Reunió anual del projecte ZAPI: lluitant per a una sola salut

Els passats dies 27 i 28 de març de 2017 va tenir lloc a Utrecht, Holanda, la reunió anual del Projecte Europeu ZAPI (de l’anglès, Zoonoses Anticipation and Prepardness Initiative), el primer projecte “Una Salut” de la iniciativa IMI (de l’anglès, Innovative Medicines Initiative), que uneix experts en sanitat animal i salut pública.

El projecte ZAPI té com a objectiu principal permetre una resposta ràpida front a les amenaces de les malalties infeccioses emergents a Europa i a tot el món mitjançant el disseny i desenvolupament de nous processos de fabricació de vacunes, anticossos i/o molècules similars. El ZAPI és una associació de 20 socis europeus, entre ells, les principals institucions humanes i veterinàries de recerca, organitzacions no governamentals, organismes reguladors, grups acadèmics, i algunes companyies farmacèutiques. Un dels socis del consorci és el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), i el Dr. Joaquim Segalés, el Dr. Albert Bensaid i la Dra. Júlia Vergara-Alert, tres dels investigadors del projecte, van assistir a la reunió.

Durant la trobada, la Dra. Vergara-Alert va presentar els últims avenços del grup pel que fa als models animals per a l’estudi del virus MERS-CoV (de l’anglès, Middle East respiratory síndrome coronavirus), així com els models ex vivo i altres tècniques que s’estan posant a punt al CReSA.