Desplegar menú lateral
29/03/2023

Promoure el control biològic de l’arròs emmagatzemat, objectiu del projecte CONBIOGRAIN

Corcs de l’arròs (Sitophilus zeamais)

L’IRTA avaluarà el potencial dels dos àcars depredadors més comuns en els magatzems d’aquest cereal i de diversos parasitoides per fer front a les plagues d’insectes que s’hi troben de manera habitual

L’objectiu és reduir l’aplicació de productes fitosanitaris, que poden provocar resistències en les poblacions de les plagues i, per tant, esdevenir menys eficaços a l’hora de combatre-les

Les plagues d’insectes són habituals en els magatzems de grans d’arròs. Actualment, la majoria de solucions a aquest problema passen per l’aplicació de productes fitosanitaris, amb l’inconvenient que el seu ús continuat promou resistències en les poblacions de les plagues, i com a conseqüència, esdevenen menys eficaços. L’alternativa és el control biològic de les plagues utilitzant organismes que s’alimenten o parasiten els artròpodes plaga. Ara, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), dins del projecte CONBIOGRAIN, vol ampliar el coneixement sobre els principals depredadors i parasitoides, i sobre les interaccions tròfiques que tenen lloc en els magatzems d’arròs, per promoure’n el control biològic.

Per fer-ho, primer s’avaluaran diversos aspectes biològics de dos àcars depredadors ―els gèneres Blattisocius i Cheyletus―, comuns en els magatzems d’arròs a Espanya, per conèixer el seu paper en el control de les principals plagues d’insectes. Per això, es mostrejaran magatzems d’arròs, els individus s’identificaran tant morfològicament com molecularment per esbrinar-ne l’espècie, i s’estudiarà el rang de preses de les quals s’alimenten  cadascuna. També sestudiaran la seva dispersió, persistència i eficàcia per controlar les plagues en les piles d’arròs i les estructures dels magatzems.  

En segon lloc, s’avaluarà la millora de l’eficàcia de diversos himenòpters parasitoides per controlar les plagues, com Cephalonomia tarsalis, parasitoide del coleòpter Oryzaephilus surinamensis; Anisopteromalus calandrae, parasitoide dels també coleòpters Sitophilus granarius, S. oryzae, S. zeamais y Ryzopertha dominica; i  Habrobracon hebetor i Trichogramma spp. com a parasitoides de les arnes Plodia interpunctella i Ephestia kuehniella.

Finalment, s’estudiaran les interaccions tròfiques entre les principals plagues dels magatzems i els seus enemics naturals. Està previst que es mostri la depredació per part dels àcars dels gèneres Blattisocius i Cheyletus utilitzant tècniques moleculars con la PCR convencional, o la metagenòmica per poder analitzar l’ADN ingerit pels àcars depredadors. L’ús d’aquests mètodes moleculars permetrà desvelar el paper de cada depredador sobre cada plaga, un coneixement necessari per posar en marxa un programa de maneig integrat de les plagues basat en el control biològic en les indústries de gra emmagatzemat.

El projecte Mejora del control biológico de plagas de artrópodos en arroz almacenado (CONBIOGRAIN) té una durada de tres anys i ha estat finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, l’Agència Estatal d’Investigació i el FEDER (PID2021-1252840R-I00).