Desplegar menú lateral
09/07/2020

Predir el contingut lipídic en funció de l’estratègia nutricional en porcs permet prendre decisions en el processament

  • Investigadors de l’IRTA han col·laborat en el desenvolupament d’un programari per a la presa de decisions en nutrició porcina.

                                       

L’estratègia nutricional adoptada influeix en el contingut gras de la canal i les seves peces, el que permet orientar el destí d’aquestes durant l’etapa de transformació, un aspecte molt important en porcí. Per facilitar la presa d’aquestes decisions, investigadors del programa de Nutrició Animal de l’IRTA han desenvolupat un mòdul de modelització dinàmica en el marc de el projecte europeu Feed-a-Gene.

«Sabem que la qualitat de la canal, la carn i el greix està directament relacionada amb la composició d’àcids grassos del teixit adipós i que, al seu torn, està fortament influenciada pel genotip, el sexe, l’edat, el pes viu i l’estat d’engreixament de l’animal», explica Rosil Lizardo, investigador de l’IRTA.

Els resultats obtinguts permeten considerar la modelització del creixement lipídic com una eina útil per ajudar els experts en porcicultura a avaluar l’impacte de la nutrició en la qualitat dietètica, sensorial i de processament de la carn, ajudant a triar les estratègies d’alimentació més rendibles .

Actualment ja s’utilitza la modelització dinàmica usant equacions de predicció per veure què passa amb les diferents estratègies alimentàries i ajudar en la presa de decisions. No obstant això, aquests models matemàtics disponibles al mercat o són poc accessibles, o no són de fàcil utilització pels usuaris finals. Facilitar la seva accessibilitat i ús ha estat també un dels objectius de desenvolupament de la nova modelització proposada pel projecte Feed-a-Gene.

Feed-a-Gene ha estat un projecte amb moltes línies i camps d’investigació en el qual, a més del mòdul d’àcids grassos, també s’han desenvolupat mòduls de simulació de la digestió o un model complet de creixement per a l’avicultura. Tots ells amb l’objectiu d’estudiar l’impacte que poden tenir les estratègies nutricionals sobre els resultats zootècnics.

Sobre el projecte Feed-a-Gene

Feed-a-Gene és un projecte europeu que s’ha dut a terme durant 4 anys i que ha finalitzat al març de 2020, l’objectiu ha consistit en adaptar millor els diferents components dels sistemes de producció ramadera monogàstrica (és a dir, porcs, aus i conills) per millorar l’eficiència general i reduir l’impacte ambiental.

Els 23 centres de recerca, de transferència i empreses que han participat en el projecte s’han implicat en el desenvolupament de nous recursos i tecnologies d’alimentació, la identificació i selecció d’animals robustos que s’adaptin millor a les condicions fluctuants, i el desenvolupament de tècniques d’alimentació que permetin optimitzar el potencial de l’alimentació i de l’animal.

Per a més informació sobre el projecte (en anglès): https://www.feed-a-gene.eu/

Etiquetes: