Política de privacitat www.irta.cat

 

 1. Responsable del tractament
 2. Finalitat del tractament
 3. Durada
 4. Legitimació del tractament
 5. Lloc on es guarda la informació
 6. Cessió i transferència
 7. Drets de les persones interessades
 8. Drets
 9. Seguretat
 10. Galetes (cookies)
 11. Canvis en la present política de privacitat

 

1. Responsable del tractament

Responsable del tractament: Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (en endavant IRTA)

Dades de contacte d’IRTA: Barcelona, Torre Marimon, Caldes de Montbui, NIF Q-5855049-B, telèfon: 93 467 40 40.

Contacte del delegat de protecció de dades: dpo@irta.cat

 

Base per al tractament:

 • Consentiment del titular de les dades per gestionar la tramesa d’informació dels actes, cursos i activitats que organitza l’IRTA així com gestionar la borsa de treball.
 • Necessitat d’executar un contracte per la gestió d’inscripcions a sessions, jornades o activitats de formació i l’enviament del newsletter i altres butlletins o publicacions de l’IRTA.

 

L’IRTA, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), li informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 

2. Finalitat del tractament

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, en funció de les funcionalitats del lloc web amb les que vostè hagi interactuat i facilitat les seves dades personals:

 1. Gestionar l’enviament d’informació del newsletter, altres butlletins o publicacions, actes, activitats i informacions de l’IRTA, per mitjans electrònics o correu convencional als que estigui subscrit.
 2. Gestionar l’enviament d’informació i les inscripcions a sessions, jornades o activitats de formació.

No tractarem les seves dades personals amb una altra finalitat que les aquí descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

3. Durada

Les dades corresponents a l’apartat a) anterior es conservaran mentre el titular no manifesti la seva voluntat de cancel·lar-les.

Les dades corresponents a l’apartat b) anterior es conservaran durant el temps necessari als efectes de realització de l’activitat.

 

4. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si s’escau, la derivada de la prestació d’un servei.

 

5. Lloc on es guarda la informació

La informació proporcionada es guarda en els servidors de l’IRTA o de proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

 

6. Cessió i transferència

Les dades facilitades es poden cedir a organismes i empreses del sector públic de la Generalitat i empreses encarregades del tractament de dades (com a proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.), inclòs empreses de la UE.

També poden produir-se transferències internacionals fora de la UE d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent:

 • a països o empreses que tenen el reconeixement de la Comissió Europea de proporcionar un nivell adequat de protecció; o
 • a països que no ofereixen una protecció adequada, però les transferències es regeixen per les clàusules contractuals normalitzades de la Comissió Europea.

 

7. Drets de les persones interessades

Pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant l’IRTA presentant un escrit a l’adreça postal de la capçalera o enviant un correu electrònic a dpo@irta.cat i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

 

8. Drets

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es realitzi el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el seu tractament.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades.

 

9. Seguretat

L’IRTA, en resposta a la confiança dipositada i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, l’informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seva seguretat, tal com exigeix ​​la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

10. Galetes (cookies)

Les galetes o cookies són arxius de text que es descarreguen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador, tauleta, telèfon mòbil, etc.), es guarden a la memòria del seu navegador i que desen informació sobre els hàbits, les preferències i els comportaments dels internautes que visiten una pàgina web.

Les dades contingudes en les galetes poden ser analitzats per l’IRTA per millorar la usabilitat de les webs i oferir una informació i uns serveis més personalitzats.

Les dades de navegació recuperades per les galetes són anònimes i no estan associades a cap persona. La informació personal s’ha de facilitar a l’IRTA de manera explícita per l’usuari.

L’usuari podrà esborrar o desactivar les galetes des de la configuració dels navegadors. En aquest cas, la pàgina web continuarà operativa, però sense els avantatges de la personalització. Per a més detalls sobre l’ús, la gestió i la configuració de les galetes dels navegadors, es recomana consultar el web http://www.aboutcookies.org.

Pots saber més sobre les diferents galetes que fem servir, les seves funcions i característiques, a la nostra política de cookies: www.irta.cat/ca/politica-de-cookies.

 

11. Canvis en la present política de privacitat

L’IRTA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.