Desplegar menú lateral
14/06/2024

L’IRTA inicia l’estudi de la Petjada de Carboni de tota l’organització

L’objectiu és conèixer l’impacte directe i indirecte sobre el canvi climàtic que es deriva de l’activitat de l’entitat i identificar accions de millora

Les dades que es recullen per fer l’estudi són entrades i sortides econòmiques, combustió de vehicles, aplicació de fitosanitaris i emissions de la fermentació entèrica, entre d’altres

S’establirà un procediment propi de recol·lecció de dades que servirà per ser més eficients en futurs estudis

Tenint en compte la creixent preocupació pel medi ambient i la implementació de normatives més restrictives en aquest àmbit, l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) ha iniciat enguany l’estudi de la Petjada de Carboni que produeix tota l’organització.

La Petjada de Carboni d’una organització és la quantitat neta de gasos amb efecte hivernacle (GEH) que emet l’organització objecte d’estudi durant un període determinat. Aquestes emissions permeten quantificar l’impacte que les activitats de l’organització tenen sobre el canvi climàtic a través d’una unitat de mesura estàndard que són els kg de CO2 equivalents emesos a l’atmosfera.

D’aquesta manera, es vol conèixer l’impacte directe i indirecte sobre el canvi climàtic que es deriva de l’activitat de l’IRTA, així com detectar els punts més contribuents a l’impacte climàtic de l’organització per tal d’aportar informació estratègica per la definició d’objectius de millora, identificar alternatives i valorar solucions.

El projecte el duu a terme l’equip d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) del programa de Sostenibilitat en Biosistemes de l’IRTA amb la previsió de finalitzar-lo a principis del 2025. Específicament, la persona encarregada de desenvolupar-lo és la tècnica del programa Núria Martínez.

L’estudi de la Petjada de Carboni es realitza d’acord amb l’eina de quantificació d’ACV. Aquest és un mètode d’avaluació quantitativa dels impactes ambientals normalitzats (I.S.O., 2006), incidint en tots els aspectes ambientals que puguin, en darrer terme, afectar la salut dels éssers humans, la qualitat dels ecosistemes i/o l’esgotament de recursos naturals. Així mateix, està en línia amb l’ISO 14064-1 (2018) i el Protocol de Gasos d‘Efecte Hivernacle (2004).

Torre Marimon va servir com a prova pilot fa dos anys

L’any 2022 es va fer una prova pilot calculant la Petjada de Carboni del centre Torre Marimon de Caldes de Montbui amb les dades del 2019 (abans de la COVID) com a referència. D’aquesta manera, es va valorar la forma més eficient per replicar aquest estudi a tot l’IRTA i facilitar la seva execució en un futur.

Les dades que s’utilitzen per a la realització de l’estudi són les emissions de la fermentació entèrica de les granges de boví o l’aplicació de fitosanitaris en el camp, entre d’altres. A més, es comptabilitzen les entrades i sortides econòmiques com, per exemple, les compres, les inversions i les vendes, així com la combustió dels vehicles que s’utilitzen per a desplaçar-se fins al centre de treball.

A partir de les dades recollides amb aquest estudi, es crearà una base de referència per analitzar l’evolució de l’impacte de l’organització al canvi climàtic al llarg dels anys. Així, es podrà comparar els resultats de futurs estudis amb els d’enguany i saber si la Petjada de Carboni de l’IRTA ha pujat o ha baixat.

També, s’establirà un procediment propi per la recol·lecció de dades, d’acord amb el Protocol de Gasos d‘Efecte Hivernacle, que servirà a l’entitat ser més eficients en futurs estudis.

Amb aquestes accions, a més, es vol conscienciar al personal IRTA de la importància de les seves accions en relació amb els impactes ambientals que es generen en el seu lloc de treball i com es podrien disminuir incorporant bones pràctiques. Així mateix, dels resultats de les petjades se’n derivaran plans de mitigació que la mateixa institució també podrà anar implementant.