Desplegar menú lateral
13/07/2023

L’IRTA impulsa la millora dels cultius extensius d’hivern amb nous projectes demostratius

El projecte demostratiu INNODES i les xarxes de Blat, Colza i Ordi treballen en diferents cultius i tècniques per ajudar al sector cerealista català 

Tota la informació aconseguida es transferirà públicament al sector a través de les plataformes de l’IRTA i de la web Extensius.cat. 

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) dona suport regularment al sector cerealista a través del seu programa de Cultius extensius sostenibles, amb un equip de professionals repartits per tota la geografia catalana. 

L’objectiu primari del coneixement científic que des de l’Institut s’estudia, s’avalua i s’aplica és precisament que vagi a parar directament als professionals del sector, i per això col·laborem amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) per portar a terme diversos projectes demostratius que tracten tant la sostenibilitat dels cultius (reducció d’herbicides pel control de males herbes), el comportament de les noves varietats que s’ofereixen al productor i la seva eficiència en l’ús del nitrogen, resistència  a malalties i competència amb les adventícies, així com les millors pràctiques en cereals d’hivern: blat, ordi i colza.  

Els resultats obtinguts seran transferits al sector agrícola a través de jornades tècniques de camp i de sala, així com en diverses publicacions al portal Extensius.cat, una web en què l’IRTA i Ruralcat (una plataforma del DACC) difonen molta informació d’utilitat i les últimes novetats del sector dels cultius extensius. 

Tot seguit presentem aquests projectes: 

INNODES: pràctiques innovadores per un control de les herbes més sostenible 

Aquest projecte demostratiu tracta de reduir l’ús d’herbicides en els principals cultius extensius mitjançant el foment d’estratègies innovadores pel control de les herbes, com pot ser el desherbatge mecànic de precisió, per tal de millorar la sostenibilitat de les produccions de cereals d’hivern i blat de moro. 

Les actuacions es centraran en cereals d’hivern durant les campanyes 2022-2023 i 2023-2024, així com en blat de moro els anys 2022 i 2023. A través de diferents assaigs demostratius s’avaluarà l’eficàcia i la sostenibilitat de diferents sistemes de control de les herbes, que inclouran l’aplicació d’herbicides, el desherbatge mecànic (tradicional i de precisió) i estratègies mixtes químiques (amb aplicació d’herbicida a bandes) i mecàniques.  

Parcel·les de blat i ordi (Torre Marimon, Caldes de Montbui)

Xarxa d’Avaluació de Blat 

La Xarxa d’Avaluació de blat tou ha de permetre determinar l’adaptació del nou material vegetal a les zones productores catalanes, per obtenir produccions més sostenibles. Per això, se sembraran quatre localitats de blat tou d’hivern: (als secans semifrescals, frescals i a l’interior de Girona) i dues de primavera (als regadius de Lleida i al litoral de Girona). 

Es mesuraran els paràmetres habitualment utilitzats per caracteritzar les varietats: el rendiment, el cicle, la morfologia, etc. A més, s’obtindrà nova informació que permeti aplicar els avenços de la genètica en la millora de la sostenibilitat. Així, es determinaran aspectes que contribueixin a la reducció dels tractaments fitosanitaris, com la capacitat del cultiu per competir amb les males herbes, l’ús de la resistència en la lluita contra les principals malalties foliars (rovell groc, rovell bru, etc. I també s’analitzaran les qualitat que permetin fer front a reptes del canvi climàtic com la manca d’aigua (estrès hídric), l’eficiència en l’ús del nitrogen, etc.  

Camps de colza a les finques de Torre Marimon

Xarxa d’Avaluació de Colza 

Aquest projecte dona resposta a noves demandes del sector dels cultius extensius a través de la consolidació de la Xarxa d’Avaluació de Varietats de Colza de l’IRTA a Catalunya, que constarà de dues localitzacions a les principals zones productores, una als secans de l’interior de Girona i l’altra als secans freds frescals.  

A més dels controls habituals per caracteritzar els híbrids que es comercialitzen en l’actualitat (data d’inici i finalització de la floració, ajagut, rendiment, contingut en oli, etc.), se’n realitzaran d’altres encaminats a millorar la sostenibilitat del cultiu (vigor inicial, desenvolupament vegetatiu en els primers estadis, eficiència en l’ús del nitrogen, etc.). 

També s’avaluaran varietats que incorporen tecnologies que poden permetre obrir nous mercats com les colzes alt oleiques (que tenen un major contingut d’àcid oleic), o les erúciques, amb una proporció més alta d’àcid erúcic.  

Camp d’ordi

Xarxa d’Avaluació d’Ordi 

L’ordi és el cultiu amb major superfície de cultiu a Calalunya. Constitueix la base per a la fabricació de pinsos per a l’alimentació animal i per a la industria cervesera. La Xarxa de varietats d’ordi a Catalunya és una eina bàsica a nivell de territori per tal de poder proporcionar informació imparcial als productors cerealistes de les comarques catalanes. 

Aquesta xarxa d’assaigs té una àmplia implantació al territori en set localitats representatives de les principals zones productores, cinc d’ordi d’hivern (secans frescals, semifrescals, interior de Girona i secans semiàrids) i dues de primavera (litoral de Girona i regadius de Lleida). 

A través d’aquest projecte, els tècnics de l’IRTA i el DACC s’encarregaran de fer una avaluació imparcial de les varietats, milloraran la sostenibilitat de les produccions a través del material vegetal i prepararan una àmplia difusió dels resultats obtinguts. 


Xarxa Ordi: Xarxa d’avaluació de noves varietats d’ordi. Contribució del material vegetal als nous reptes del sector 

Xarxa Colza: Xarxa d’avaluació de varietats de colza. Millora de la sostenibilitat i noves opcions de comercialització 

Xarxa Blat: Xarxa d’avaluació de varietats de blat tou. Nous requeriments del sector productor. 

INNODES: Implementació de sistemes de desherbatge innovadors per reduir l’ús d’herbicides en cultius extensius 

Aquestes activitats estan finançades a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.