Desplegar menú lateral
30/11/2020

L’IRTA i l’empresa Globaldena Aux SL desenvolupen un armari que inactiva el SARS-CoV-2 present als teixits

Foto de treball a la Unitat d’Alta Biocontenció. Font: IRTA (CC-BY NC-4.0)

Es tracta del primer armari generador d’ozó “Ecozono” dissenyat amb un autoservei desinfectant per a peces de roba i calçat.

Els resultats preliminars realitzats a la Unitat d’Alta Biocontenció de l’IRTA-CReSA demostren que l’armari inactiva el SARS-CoV-2 de les superfícies tèxtils amb un 99’9% d’eficàcia, combinat amb altres factors com el temps transcorregut i la disposició de les peces.

Arran de la pandèmia de la COVID-19 s’han realitzat diversos estudis a nivell mundial per inactivar el SARS-CoV-2 en diferents superfícies i materials utilitzant diverses tecnologies. L’enginyer J.A.G.G. de l’empresa canària Globaldena Aux S.L. ha desenvolupat i patentat un armari que combinant ozó i llum ultraviolada és capaç d’inactivar el SARS-CoV-2 que pot estar present a la roba. La validació del sistema s’ha realitzat mitjançant un estudi en les instal·lacions de la Unitat d’Alta Biocontenció de el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i reafirma que l’ozó és efectiu com a agent d’inactivació del coronavirus.

De forma natural i en un ambient comú com pot ser un magatzem, una oficina o una botiga, quan el SARS-CoV-2 entra en contacte amb una superfície porosa com la tèxtil va perdent la capacitat infectiva progressivament en un període d’hores o pocs dies. En aquest estudi es demostra que utilitzant l’armari “Ecozono” es pot accelerar la inactivació de virus gràcies a la combinació de 40 minuts d’exposició de la roba, la inactivació natural de virus i la disposició de les peces dins de l’armari. Les peces han d’estar preferiblement penjades, d’aquesta manera l’ozó penetra millor en el teixit i la inactivació és més eficaç.

Aquest sistema suposaria un avantatge en la gestió de materials tèxtils en botigues de roba i altres establiments perquè permetria estalviar temps en les rotacions ràpides de les peces. En el cas que una persona infectada amb SARS-CoV-2, ja sigui amb els primers símptomes o totalment asimptomàtica, entri en una botiga i es provi roba, hi ha un risc que el coronavirus quedi en les peces. Aquest tractament d’ozó permetria accelerar el procés d’inactivació de virus una vegada que les peces han estat provades. No seria necessari realitzar una quarantena de la roba ni la desinfecció manual per part dels treballadors.

Es tracta d’un tractament estandarditzat i d’ús senzill que aporta seguretat i confiança, tant als treballadors com als consumidors. «Tot i que la inactivació no és total, arriba a assolir el 99’98% de reducció de la càrrega viral, això significa que es redueix molt considerablement la capacitat de transmissió de SARS-CoV-2 a través de la peça, que pot ser manipulada amb seguretat i tranquil·litat per les següents persones», afegeix Cristina Lorca, directora de l’estudi a l’IRTA-CReSA.

Com funciona l’armari?

“Ecozono” és un armari (60,5x80x184 cm) d’autoservei desinfectant per a peces de roba, calçat o altres materials tèxtils. El seu funcionament consta de tres fases, en la primera es genera ozó mitjançant llum UV fins que s’aconsegueix una concentració saturant dins de l’armari. En la segona fase circula l’aire saturat d’ozó a través d’un ventilador que permet una distribució correcta i una acció desinfectant sobre els elements presents a dins de l’armari. En la tercera fase, l’aire ric en ozó circula a través del neutralitzador per ajudar a la seva degradació, de manera que es pugui obrir l’armari de forma segura per a l’usuari. La tecnologia de l’armari “Ecozono” ja està disponible per fabricar a demanda de l’empresa Globaldena Aux SL.