Desplegar menú lateral
27/03/2017

L’IRTA i la Diputació de Girona inauguren l’EVAM, un nou centre per a la recerca en llet

El projecte té com a objectiu millorar la competitivitat de les explotacions catalanes i ser referent a nivell internacional

La nova granja treballarà amb les instal·lacions existents a l’IRTA per tal de treballar totes les fases del cicle productiu

El proper 29 de març s’inaugura l’Estació de Vacum de Monells (EVAM), ubicat a la Finca Camps i Arnet. Es tracta d’un nou equipament de la Diputació de Girona i l’IRTA que vol ser un centre de referència en recerca, experimentació i divulgació de la producció, transformació i consum de la llet. Una plataforma única a Catalunya i al sud d’Europa.

El projecte sorgeix amb l’objectiu de millorar l’eficiència, sostenibilitat i competitivitat del sector de la producció i transformació de la llet sota la base de la col·laboració públic-privada. El conveni de col·laboració de la Diputació de Girona i l’IRTA es va establir el 2014 dins del marc de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social del territori. Es pretenen assolir tres eixos estratègics:

  • Recerca per la generació de nou coneixement orientat a resoldre els reptes tecnològics i d’innovació del sector.
  • Transferència de resultats per a millorar la  competitivitat del sector, cercant una major eficiència en la producció i una millora de   la qualitat i valor diferencial i afegit dels productes i derivats làctics.
  • Difusió al consumidor del procés de producció de la llet i el seu tractament mitjançant la implementació d’accions proactives de divulgació i interpretació

El nou equipament es complementarà amb els estudis de producció de llet de la planta de làctics del centre IRTA de Monells i amb altres grups de recerca relacionats amb la producció eficient de farratges, l’ús eficient de l’aigua i la gestió de les dejeccions, entre altres.

Tots aquests recursos, juntament amb el seu personal tècnic, estaran al servei d’empreses, associacions sectorials i institucions per al desenvolupament de projectes d’investigació i innovació.

 Infraestructures i tecnologies especials de la granja

  • Sistema de monitorització de la gestió de les barreges de farratge al pessebre.
  • Sistema d’alimentació de precisió que permet dosificar concentrat a la sala de munyir.
  • Anàlisi de la composició de la llet en línia basat en la tecnologia NIR.
  • Monitorització del pes dels animals, comportament alimentari i benestar.

Serveis, estudis i accions de transferència

Recerca orientada i innovació: l’activitat de recerca està orientada al propi sector i a sectors auxiliars. Els laboratoris, plantes pilot i altres instal·lacions ja disponibles al centre IRTA de Monells permetran la realització de projectes de recerca multidisciplinaris i transversals.

Experimentació i demostració: Els estudis experimentals i accions demostratives inclouran totes les fases del cicle productiu: des de tècniques agronòmiques aplicades als farratges fins al reaprofitament dels fems de les explotacions amb interès agrícola i es podrà avaluar en el seu conjunt l’eficiència del sistema de producció, del benestar dels animals, de la gestió de la sanitat, de l’impacte ambiental i la qualitat del producte, i proposar millores agronòmiques, de gestió dels animals i tractament dels productes que contribueixin a la millora de la competitivitat del sector.

Transferència, difusió i promoció: El centre disposa d’espais dedicats a la observació dels animals i seguiment dels processos de producció i transformació de la llet i a la realització d’accions de transferència, demostració i difusió amb una clara vocació didàctica i de promoció i divulgació del sector lleter a nivell nacional i internacional.