Desplegar menú lateral
11/01/2018

L’IRTA fa un diagnòstic de l’aqüicultura al Mediterrani per impulsar el sector

El projecte MedAID pretén millorar la competitivitat de les explotacions aqüícoles

L’IRTA participa en el projecte MedAID (Desenvolupament Integral de l’Aqüicultura Mediterrània), una iniciativa de quatre anys de durada finançada per la Unió Europea que tindrà un paper fonamental a l’hora d’identificar els factors necessaris per fomentar el creixement de la producció alimentària. Estudiarà de forma exhaustiva la competitivitat i sostenibilitat del sector aqüícola marí al Mediterrani. Entre altres temes, es tractaran pràctiques de nutrició i alimentació, benestar animal, malalties animals, genètica, impacte ambiental, percepció del consumidor i aspectes relacionats amb el màrqueting, l’eficiència econòmica i el funcionament del sector, així com la imatge social de l’aqüicultura.

La indústria de l’aqüicultura es troba en un període de reinvenció total a tot el món, però en l’àmbit del Mediterrani existeix la necessitat d’augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de tota la cadena de valor. Encara que la reorganització del sector sembla haver comportat una acceleració, l’increment de la producció no ha estat significatiu.

L’aqüicultura és un negoci que genera un interès econòmic, però, per sobre de tot, no es pot oblidar que és una font d’aliment, crucial per cobrir les necessitats humanes i per assegurar la salut alimentària global. Això està clarament especificat en el document d’anàlisi de l’Estat de la Pesca i l’Aqüicultura FAO 2016, que assenyala que “l’aqüicultura es convertirà en el principal agent de canvi en els sectors de la pesca i l’aqüicultura”. L’aqüicultura és l’activitat productiva industrial que exercirà un paper crucial per proveir solucions als desafiaments del mil·lenni. Globalment, aquesta és la idea principal que subjau sota el projecte MedAID EU Horizon 2020, incrementant la competitivitat i sostenibilitat de tota la cadena de valor en el sector de l’aqüicultura marina en el mar Mediterrani, i aportant solucions.

El Paquet de Treball 1 (WP1 per les seves sigles en anglès), “Avaluació per a la sostenibilitat total del sector de l’aqüicultura en el Mediterrani”, pretén proveir una visió general de tots els components de la cadena de valor i assistir als altres WP en la seva execució. Els investigadors partiran des del coneixement que obtinguin de les enquestes dirigides al sector, que gestionaran amb determinades companyies (criadores i d’engreix) que produeixen o crien besuc i/o llobarro. Recolliran informació per saber el que els productors pensen sobre la situació actual i per tenir una descripció dels problemes més rellevants de la indústria des del seu punt de vista.

Els resultats obtinguts de les enquestes seran usats per analitzar la informació des d’una perspectiva més àmplia, incloent-hi una anàlisi del rerefons econòmic, problemes zootècnics i de salut dels peixos, desenvolupament de producte i assumptes de màrqueting i de governança. Per tant, aquest nou coneixement servirà per resoldre problemes que són una conseqüència directa d’algunes necessitats específiques del sector i ajudarà a entendre i a definir l’aqüicultura mediterrània, així com el seu comportament.

En aquesta part de la recerca, s’aplicaran metodologies d’avantguarda i altres estratègies analítiques per destapar patrons de descoberta en el camp, trobar forats en el coneixement que guiïn cap a futures preguntes de recerca i altres problemes que exerceixen un paper en el disseny de polítiques.

Els investigadors abordaran de forma innovadora els models de recollida de dades en granges i utilitzaran procediments complexos d’anàlisi basats en dades socioeconòmiques i bioeconòmiques amb el suport d’altres socis MedAID i usats en altres projectes de la Unió Europea. Així, a través de l’anàlisi de les millores zootècniques, poden establir-se indicadors clau de millora per conèixer el veritable impacte de les malalties i el seu cost productiu. Aplicant models basats en l’anàlisi de cicles de vida, abordant la sostenibilitat social i mediambiental, es podran identificar els diferents models de negoci, la qual cosa farà possible comparar-los i, en últim terme, proveir eines per ajudar a millorar la governança.

Així doncs, a partir d’aquesta base de dades de granges, la principal meta del WP1 serà la valoració de la sostenibilitat mitjançant la integració de la valoració dels indicadors zootècnics clau, de valors mediambientals i socials, l’impacte de malalties i l’impacte global al mercat i el rendiment econòmic de la indústria, sense oblidar la governabilitat i l’acceptació social de l’aqüicultura mediterrània.

A partir de l’anàlisi de la situació actual del sector i de detectar les seves necessitats, les solucions proposades en els diversos WP tècnics poden contribuir significativament a millorar la competitivitat del sector.

El WP1 està liderat per Cristóbal Aguilera i Carmen Reverté

Cristóbal Aguilera, Llicenciat en Ciències Biològiques (Universitat de Barcelona). Actualment és el gestor d’Innovació en Aqüicultura a l’IRTA. Va ser coordinador del Clúster ACUIPLUS fins al juny de 2016. Té 25 anys d’experiència liderant empreses aqüícoles espanyoles i internacionals en la producció de moltes espècies de peixos marins, dirigint criadores marines i en la gestió de producció. És professor en cursos de postgrau i màsters científics i orador convidat en conferències. Col·labora al portal interactiu “Aquatour” d’Aquamedia, FEAP, i és bloguer aqüícola.

Carmen Reverté, PhD en Gestió d’Informació. Té 15 anys d’experiència en gestió d’informació en sistemes digitals i bases de dades; ha treballat els últims 10 anys en la Unitat de Vigilància Tecnològica i Intel·ligència Competitiva de l’IRTA com a científica de la informació i experta en eines web pel procediment sistemàtic de capturar, analitzar i explotar informació útil per la presa de decisions estratègiques, proveint a la recerca de l’IRTA i a empreses amb l’accés a tecnologies de la informació per assegurar la seva competitivitat i atreure noves oportunitats de negoci.