Desplegar menú lateral
23/02/2021

L’IRTA desenvoluparà l’esquema de certificació WELFAIR™ per al benestar d’orades i llobarros

Benestar peixos

Serà el primer certificat específic pel benestar aqüícola a la Mediterrània

L’aqüicultura a la UE produeix anualment de l’ordre de 518 milions d’orades i llobarros front a uns 260 milions de porcs

Tot i que les xifres mostren que es crien molt més peixos que altres animals de producció, el benestar dels peixos, com a individus, no s’ha entomat al mateix nivell que en les altres espècies ramaderes, i el coneixement que se’n té és molt menor. «A la Mediterrània no hi ha cap protocol de benestar per a peixos, per això ens hem proposat desenvolupar i validar-ne un per a orades i llobarros», explica la Dra. Ana Roque, investigadora de l’IRTA del programa d’Aqüicultura. Els investigadors han iniciat un projecte finançat per Open Philantropy, de dos anys de durada, per tal d’implementar uns protocols d’avaluació de benestar animal que puguin encaixar en un esquema de certificació que ja funciona en altres espècies.

«Una part important de la feina ja està feta a través de projectes previs finançats per la UE, com ara definir les mesures i estructura del protocol, que es basa en la metodologia emprada en el projecte europeu Welfare Quality d’aus i mamífers», indica Roque. Aquest projecte, en el que hi va participar activament el Programa de Benestar Animal de l’IRTA, és també on es fonamenta el certificat de benestar animal WelfairTM (www.animalwelfair.com), creat i gestionat per científics sota la idea que el benestar animal s’ha de mesurar directament en els animals i sota supervisió científica. «El fet que els protocols ja s’hagin dissenyat seguint la filosofia Welfare Quality, ens permet avançar ràpidament en aquesta fase final d’implementació i aprofitar l’experiència que ja tenim en altres espècies per integrar l’orada i el llobarro dins d’un esquema de certificació madur i reconegut com és el WelfairTM», indica el Dr. Antoni Dalmau, responsable tècnic del segell WelfairTM i investigador del Programa de Benestar Animal de l’IRTA.  Aquesta filosofia es basa en què les auditories es centren en l’observació directa del propi animal, avaluant quatre principis: bona alimentació, bon allotjament, bona salut i comportament apropiat en relació a les necessitats de l’espècie. Dins d’aquests quatre principis, s’identifiquen 12 criteris de benestar animal diferents però complementaris, que integraran cada un d’ells un o diversos indicadors. És necessari una formació inicial dels auditors i una supervisió constant de la seva tasca per evitar desviacions i els protocols són vius per incorporar totes aquelles millores que la ciència del benestar animal vagi validant.

Segons el Dr. Dalmau, «actualment, l’esquema certifica vacú de llet i de carn, gallines de posta i pollastres de carn, porcí, oví, conills i gall d’indi. En poques setmanes estrenarem els protocols per guatlles i amb aquest projecte que endeguem ara esperem incorporar aviat l’orada, el llobarro i tant de bo altres espècies aquàtiques».

A la Unió Europea es calcula que, el 2018, es van criar 1.700 milions de peixos, i en la zona mediterrània les mes importants són l’orada i el llobarro, que junts van sumar 518 milions d’individus, sense que existeixi ara per ara cap esquema de benestar animal que els tingui en compte.  «Per desenvolupar un sistema d’avaluació del benestar de l’orada i el llobarro, un cop tens els protocols, cal testar-ho en granges reals per veure com funciona. Això serveix per refinar procediments i també per anar establint unes pautes bàsiques de com hauran de formar-se els auditors de demà per poder fer una auditoria amb garanties», explica el Dr. Dalmau. Un cop validats i ajustats els protocols entraran a formar part de la família  WelfairTM, la marca que utilitzen més de 15 empreses de certificació diferents sota la supervisió de l’IRTA i un únic segell.