Desplegar menú lateral
09/06/2017

L’IRTA-CReSA ha estat designat centre col·laborador i de referència de l’Organització Mundial de Sanitat Animal

En data de 26 de maig de 2017, durant l’Assemblea General de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) ha estat designat com a Centre Col·laborador de l’OIE per a la “Recerca i control de malalties porcines emergents i re-emergents a Europa”, amb el Dr. Joaquim Segalés com a punt de contacte, així com a Centre de Referència de l’OIE per Pesta Porcina Clàssica, amb la Dra. Llilianne Ganges com experta designada.

Aquesta és la primera vegada que es designa a un centre de recerca de l’Estat Espanyol com a Centre Col·laborador de l’OIE. Aquesta organització mundial defineix els Centres Col·laboradors com a centres pericials en un camp de competència específica relacionada amb qüestions generals de sanitat animal, concretament en relació a malalties emergents i re-emergents del porc en el cas de l’IRTA-CReSA. Això implica que, en l’àmbit de la seva competència, podrà proveir assessorament internacional seguint el mandat i reglament intern dels Centres Col·laboradors de l’OIE.

Per altra banda, els Centres de Referència de l’OIE són designats amb l’objecte d’explorar els problemes relacionats amb una malaltia determinada. Es considera que l’expert responsable davant l’OIE i els seus països membres en relació a aquests assumptes (pesta porcina clàssica en el cas de l’IRTA-CReSA) ha de poder aportar assistència científica i tècnica, així com assessorament sobre temes relacionats amb el diagnòstic i el control de la malaltia per la qual s’és referència. A més, també implica que els Laboratoris de Referència han de poder oferir formació científica i tècnica al personal d’altres països membres de l’OIE i coordinar estudis científics i tècnics en col·laboració amb altres laboratoris i organitzacions.

Aquesta designació ha estat possible en tots els casos gràcies al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que ha estat l’encarregat de presentar la candidatura de l’IRTA-CReSA, representat pel Sr. Valentín Almansa (Director General de Sanidad de la Producción Agraria), Sra. Beatriz Muñoz (Subdirectora General  de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad) i Sr. Gregorio Torres (Delegat del Departament Científic i Tècnic de l’OIE, designat pel MAPAMA). A tots ells l’IRTA-CReSA vol mostrar el seu agraïment, així com al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, que sempre ha mostrat el seu recolzament incondicional a la iniciativa per formar part de la xarxa de Centres de l’OIE.