Desplegar menú lateral
03/03/2020

L’IRTA assessora en benestar animal les explotacions de boví del Principat d’Andorra

El Departament d’Agricultura del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern del Principat d’Andorra ha encarregat a l’IRTA, concretament als investigadors del programa de Benestar Animal, l’ avaluació de  les infraestructures, els equipaments i les pràctiques ramaderes que s’apliquen a les explotacions de bestiar boví ubicades arreu del territori del Principat d’Andorra, amb la finalitat de poder disposar d’un diagnòstic de la situació en relació al benestar animal.

La tasca encarregada a l’IRTA consistirà en definir la metodologia (en base al referent europeu Welfare Quality que s’ha desenvolupat amb la participació  de l’IRTA), l’execució dels treballs de camp respectius i la presentació dels informes amb les condicions de benestar animal de les explotacions ramaderes bovines, identificant  els punts forts i els punts crítics i emetent els respectius informes de resultats, amb indicació de les recomanacions de millora a emprendre.

 Aquest protocol també prendrà en compte les condicions de producció de carn de qualitat per les quals es regeix la producció de carns de boví, fent especial atenció a les condicions establertes per a la producció de carn de qualitat sota l’empara de la indicació geogràfica protegida (IGP) de la carn de vedella d’Andorra.

Un cop dissenyat el protocol d’actuació, aquest ha estat presentat als ramaders andorrans i entitats ramaderes en el marc d’una jornada tècnica, on s’exposà la metodologia i el protocol per avaluar el benestar durant les visites que es duran a termes a totes i cadascuna de les explotacions ramaderes bovines andorranes.

Una vegada efectuades aquestes visites, s’emetrà el corresponent informe individual de resultats en relació a l’avaluació del benestar animal i una comparativa amb la mitjana de la resta d’explotacions visitades. L’informe, que s’emetrà el proper mes de juny, inclourà la identificació dels punts crítics respectius que puguin afectar el benestar animal i les recomanacions de propostes de millora respectives.

Etiquetes: