Desplegar menú lateral
19/06/2023

L’IRTA ajuda al sector fructícola a identificar millor les fisiopaties i alteracions postcollita dels cítrics

Gràcies al projecte demostratiu INFO-CIT els professionals podran gaudir de més eines per identificar aquests problemes millor i més ràpid

Amb una detecció precoç de les principals fisiopaties i malalties de les taronges i les mandarines es podrien reduir significativament les pèrdues econòmiques i l’ús de fitosanitaris

Una de les principals preocupacions del sector fructícola a nivell mundial és la pèrdua econòmica que provoquen les fisiopaties i malalties fúngiques que sovint es desenvolupen en molts fruits, sobretot durant la conservació. Identificar aquestes alteracions resulta complex, ja que existeixen un nombre molt gran de desordres i malalties diferents amb causes diverses, i que en moltes ocasions mostren símptomes similars. La identificació i classificació d’aquestes afectacions requereix d’una gran expertesa adquirida durant anys, o bé d’un assessorament extern.

Aquesta situació pot millorar si dotem al sector fructícola d’unes eines útils per millorar la identificació de les principals malalties fúngiques i fisiopaties. És l’objectiu del projecte demostratiu INFO-CIT, que de la mà de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, pretén respondre a les necessitats de més informació dels tècnics i professionals que treballen en postcollita de cítrics a Catalunya.

Per aconseguir aquest objectiu, s’elaborarà una nova base de dades fotogràfica específica de les principals fisiopaties i malalties en cítrics. Amb aquestes imatges i l’expertesa del programa Postcollita de l’IRTA s’elaborarà nou material didàctic (pòsters, guies fotogràfiques i manuals tècnics), que es difondrà al sector, juntament amb sessions formatives i diverses accions de transferència de coneixement.

Amb aquest material informatiu actualitzat i adaptat als cítrics del sector català, els professionals podran identificar millor i més ràpid les principals fisiopaties i malalties fúngiques dels seus fruits, i d’aquesta forma hi podran adoptar mesures correctives a temps, reduint les pèrdues.

A més, aquesta informació pot ajudar al personal tècnic a organitzar les partides segons el seu potencial de conservació, i d’aquesta manera optimitzar la destinació comercial dels lots. Això no només pot ajudar a limitar les pèrdues i consolidar mercats propers, si no que també pot permetre l’apertura de mercats més llunyans que encara no estan a l’abast.

Amb un millor coneixement de les alteracions postcollita dels cítrics i una detecció més precoç, també és més fàcil reduir la necessitat de productes fitosanitaris, i aconseguir així uns fruits més saludables amb una producció més respectuosa amb el medi ambient i una major rendibilitat econòmica, donant resposta als reptes del Pacte Verd Europeu.