Desplegar menú lateral
09/04/2020

Les fulles de sàlvia i marialluïsa, bones alternatives per al desenvolupament de pinsos funcionals en la indústria aqüícola

  • Promouen la resistència a malalties, el creixement i el benestar general de l’animal, segons conclou una investigació liderada per l’IRTA
  • A l’estudi han participat investigadors de la UAB i de la Universitat de Múrcia, i ha col·laborat l’empresa NATAC Biotech de Madrid

Un nou estudi liderat per investigadors de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Sant Carles de la Ràpita, ha demostrat les bondats dels extractes de fulla de sàlvia (Salvia officinalis) i marialluïsa (Lippia citriodora) en dietes funcionals per a peixos. Els resultats, que s’han publicat a la revista Aquaculture, «mostren que l’ús de compostos fisicoquímics és una alternativa bona i sostenible per a la indústria aqüícola per al desenvolupament de pinsos funcionals que promoguin la resistència a malalties, el creixement i el benestar general de l’animal », afirma Enric Gisbert, cap de el programa d’Aqüicultura de l’IRTA i líder de l’estudi.

En la investigació han participat els grups AQUA-FISHLAB de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el departament de Biologia Cel·lular i Histologia de la Universitat de Múrcia. A més, ha comptat amb la col·laboració de l’empresa NATAC Biotech de Madrid.

En un assaig nutricional en orada realitzat dins el projecte DIETAplus Estratègies nutricionals per a la millora de l’rendiment productiu: l’ús de pinsos funcionals en l’aqüicultura finançat en la convocatòria 2017 de la JACUMAR (Junta de Cultius Marins, MAPAMA), s’ha posat de manifest que l’administració durant tres mesos d’un extracte de fulles de sàlvia i marialluïsa al 0,1% en dietes amb un baix contingut en farina de peix (7%), no només millora el creixement i l’eficiència alimentària en l’orada, sinó que aquest additiu promovia la resposta immune innata dels animals.

La capacitat immunomoduladora de l’additiu avaluat va ser assajada per mitjà d’un assaig ex vivo en el qual cultius primaris d’esplenocits, cèl·lules de la melsa, van ser estimulats amb lipopolisacàrids, observant-se una regulació positiva i sostinguda en el temps de diferents marcadors moleculars relacionats amb la resposta immune no específica, citoquines pro- i antiinflamatòries i limfòcits.

Aquesta resposta immune enfront de la presència d’un patró molecular associada a patògens no va ser detectada en diferents paràmetres immunes humorals no específics (p.ex. activitat bacteriolítica, del complement, nivells d’IgM) a la fi de l’assaig nutricional i sense exposició a cap agent infecciós, «el que indica que l’additiu avaluat exerceix un control molt estricte de l’estat immunològic de l’organisme (homeòstasi immune)», comenta Gisbert. Aquesta estratègia permet a l’animal modular la seva resposta immune i estalviar energia per a altres funcions vitals i no sobrestimular la resposta immunitària sense cap necessitat. Aquests resultats han estat associats a la presència de diversos compostos bioactius en aquests extractes com el verbascòsid, l’àcid ursòlic i altres compostos triterpènics i polifenòlics.

Article de referència: Salomon, R. et al. “The growth promoting and immunomodulatory effects of a medicinal plant leaf extract Obtained from Salvia officinalis and Lippia citriodora in gilthead seabream (Sparus aurata)“, Aquaculture, vol. 524.