Desplegar menú lateral
21/02/2024

La xarxa europea INNOTUB consolida el seu compromís amb l’eradicació de la tuberculosi animal

La xarxa europea INNOTUB, recolzada pel programa Interreg POCTEFA, anuncia un nou projecte per als pròxims tres anys.

L’IRTA és un dels socis d’aquest projecte, coordinat per Neiker i amb la participació de ENVT, ANSES i la UAB.

El projecte, que es desenvoluparà a la regió transfronterera entre Espanya, França i Andorra, millorarà els programes de control, vigilància i erradicació de la tuberculosi animal en el bestiar i en la fauna silvestre.

Seguint els passos del projecte inicial, llançat al 2020, el programa Interreg POCTEFA 2021-2027 de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra ha anunciat, de manera provisional, el finançament del projecte INNOTUB II per als pròxims tres anys, recolzant així un nou cicle de recerca i desenvolupament d’eines noves per al control de la tuberculosi animal.

Aquest nou esforç de recerca compta amb la participació de l’Institut Basc de Recerca i desenvolupament Agrari (Neiker), com a coordinador del projecte, i l’Agència Nacional de Seguretat Sanitària de l’Alimentació, del Medi Ambient i del Treball (ANSES), l’Escola Nacional de Veterinària de Tolosa (ENVT), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com a socis, amb una assignació financera prevista de 1,2 milions d’euros. A més, com a novetat, el projecte INNOTUB II compta amb la participació del Govern d’Andorra com a associat a aquest, ja que algunes de les activitats previstes es realitzaran també en territori del Principat. 

Com a continuació d’un primer projecte, que va ser pioner a la regió, INNOTUB II mantindrà el seu enfocament multidisciplinari abordant temes com l’avaluació de pràctiques de bioseguretat en les granges, el desenvolupament de noves eines de diagnòstic i prevenció de la tuberculosi i, com a novetat, l’aplicació de noves tecnologies de seqüenciació genòmica per estudiar la transmissió de la malaltia entre animals domèstics i silvestres i estudiar la resistència a antimicrobians dels bacteris causants de la tuberculosi. A més, s’impulsarà la transferència de tecnologia i l’intercanvi de coneixements entre la regió que abasta França, Espanya i Andorra. 

Els objectius d’INNOTUB II

El consorci es dedicarà a aplicar i avaluar una plataforma de bioseguretat prèviament desenvolupada, amb el propòsit d’ajudar als ramaders en la implementació de mesures més efectives en els seus ramats. Aquesta iniciativa inclourà una avaluació exhaustiva de la percepció de la bioseguretat i els riscos associats per part de ramaders, veterinaris i serveis veterinaris. Un altre objectiu crucial serà analitzar i quantificar la transmissió de la tuberculosi en la interfície entre la fauna salvatge i el bestiar, emprant mètodes de modelització i aplicant la informació obtinguda mitjançant la seqüenciació de genoma complet dels bacteris aïllats en camp. Finalment, es validaran els mètodes de diagnòstic molecular de la tuberculosis desenvolupats en el projecte anterior, alhora que es desenvolupen noves eines de diagnòstic i vacunes que permetin un millor control de la malaltia. 

El 15 de febrer es va celebrar la reunió de llançament amb la participació dels socis del projecte INNOTUB II

Els resultats de la recerca contribuiran significativament a entendre els mecanismes de transmissió de la tuberculosi, així com a la identificació de mesures efectives de control. Aquest coneixement beneficiarà tant a la salut de la fauna salvatge com del bestiar, disminuint alhora el risc per a les persones i promovent així la salut i el benestar a la regió transpirinenca.

El projecte INNOTUB II tindrà una durada de tres anys i estarà, de manera provisional, finançat pel Programa INTERREG POCTEFA 2021-2027, un programa europeu de cooperació territorial creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre Espanya, França i Andorra. Aquest suport financer comunitari es destina a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona i ajuda a millorar la qualitat de vida dels seus habitants. A més, els projectes programats reben cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

Per a més informació sobre la xarxa INNOTUB i els seus avanços podeu consultar la pàgina web del projecte: www.innotub.eu