Desplegar menú lateral
06/12/2023

La incorporació de música ambiental i de personal extern a les granges, claus de la nova fase del projecte HAI 4.0 de benestar animal

L’objectiu d’aquest projecte, en què participa l’IRTA, és avaluar el benestar dels animals a les granges generant resultats automàtics i propers al temps real en funció de les seves reaccions amb els humans

L’avaluació del Human Animal Interaction (HAI 4.0) davant de nous estímuls és una de les novetats de la segona fase del projecte, que està previst que finalitzi l’abril del 2024

A la iniciativa, impulsada per Clúster i+Porc, participen també l’IRTA, Ceva Salut Animal, Infoporc, el grup Costa i EQTIC, del Clúster Digital de Catalunya

L’anàlisi del comportament dels animals a través de la intel·ligència artificial davant de la presència humana és la base del projecte HAI 4.0 (Human Animal Interaction), en què participa l’IRTA.

Després de finalitzar la primera fase, s’inicia la segona, que es prolongarà fins a l’abril del 2024, amb l’objectiu de continuar millorant el benestar animal i la producció a les granges mitjançant l’automatització de la recopilació d’indicadors que ajuden a millorar l’avaluació contínua del benestar, així com la seva obtenció gairebé en temps real. També dona resposta a un dels reptes principals del sector, que és la consolidació i millora d’un sistema de producció cada cop més respectuós amb els animals.

La iniciativa parteix d’un consorci format per empreses, en el qual participen el Clúster Espanyol de Productors de Bestiar Porcí (i+Porc) com a líder del projecte, Ceva Salut Animal, Grup Costa (Pensos Costa), Infoporc, l’IRTA, i SIGMA EQT SERVEI (EQTIC, que pertany al Clúster Digital de Catalunya). El projecte ha estat finançat per la convocatòria d’ajuts a Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. De fet, la fase 1 del HAI 4.0 ha rebut finançament de la convocatòria corresponent al 2021 amb fons nacionals (AEI2021) i la fase 2 del projecte es va presentar a la convocatòria del 2023 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançada amb fons europeus Next Generation EU (AEI2023 MRR). La Fase 2 ha estat aprovada per engegar-se amb l’ajuda del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

El HAI 4.0 mesura amb intel·ligència artificial el nivell de benestar animal a les granges a través de càmeres. Amb elles es graven les reaccions dels animals per ser analitzades amb visió artificial mitjançant un algorisme deep learning basat en el protocol Welfare Quality® per poder ser tipificades. A la fase 1 es va realitzar la modelació de l’eina, i a la segona s’avançarà en millorar-la, per ajudar a l’avaluació contínua del benestar dels animals a les granges generant resultats automàtics i propers al temps real. A més, es treballarà en l’escalabilitat de l’eina, ja que és més eficient en termes de costos del consum de temps dels càlculs de l’algorisme als servidors.

Principals novetats de la segona fase

Entre les novetats de la segona fase destaca que es realitzaran avaluacions del HAI davant de nous estímuls, com la presència de persones externes al personal de les granges o la incorporació de música ambiental. També en escenaris com el de refrescament per nebulització, per alleujar l’estrès tèrmic davant d’altes temperatures ambientals. A més, es treballarà en la millora del funcionament dels algorismes de visió artificial i deep learning per al reconeixement dels animals i l’avaluació de la seva reacció. D’altra banda, s’avançarà en la definició d’un segell acreditatiu “HAI friendly” o “Interacció amigable Humà-Animal” per a les granges compromeses en aquest projecte.

El desenvolupament del projecte HAI 4.0 aportarà beneficis i impacte positiu a nivell mediambiental, com la millora del nivell immunitari dels animals, o més eficiència en l’ús de recursos (aliment, aigua, energia) a les instal·lacions. Els resultats també permetran ampliar el coneixement sobre els millors protocols i pautes d’interacció HAI, així com de les millors condicions ambientals per garantir el benestar animal.

Conclusions de la fase 1

A la fase 1 del projecte s’ha desenvolupat un sistema d’avaluació complet sota les pautes de l’IRTA, Ceva i Infoporc, que va ser provat en instal·lacions de Pinsos Costa. El sistema compta amb equips físics d’enregistrament i enviament de senyal de vídeo, que recullen la interacció entre humans i animals a les granges segons els protocols creats. Posteriorment, aquests vídeos són processats pel sistema “machine learning – deep learning” creat per EQTIC, que reconeix a les imatges tant als operaris com als animals, les seves trajectòries i apropaments o allunyaments.

El sistema ha estat capaç de dur a terme la detecció, identificació i seguiment de diferents persones i porcs en un entorn de granja real i extreure’n informació en temps reduït. “La detecció és prou bona per produir resultats de tracking notablement avançats”, recullen les conclusions de la primera fase. Pel que fa a la viabilitat de la continuació del projecte, “atès els resultats obtinguts es pot comprovar que la solució és capaç tecnològicament de poder implantar-se en un entorn real”, s’hi afegeix.