Desplegar menú lateral
24/02/2022

Garantir el benestar dels peixos durant el sacrifici a les piscifactories millora la qualitat del producte final

 Truita irisada (Oncorhynchus mykiss)
Truita irisada (Oncorhynchus mykiss)

El projecte Wellstun, liderat per l’IRTA, estudiarà les pràctiques de sacrifici dels peixos cultivats a les piscifactories per millorar les condicions en què se sacrifiquen els animals i assegurar una bona qualitat del producte final.

Es faran estudis amb el llobarro, com a model d’aigua salada que s’engreixa en gàbies de mar, i amb la truita irisada, com a referència de peix d’aigua dolça engreixada en tancs.

En el camp de l’aqüicultura el benestar animal és molt important des d’un punt de vista individual dels peixos. Durant el sacrifici dels animals a les piscifactories hi poden haver molts factors que afecten la seva salut i, per tant, a la qualitat del producte final. Per exemple, la manera en què es confinen els peixos i el mètode que s’escull pel sacrifici els pot provocar estrès i influir en les reaccions fisiològiques de l’animal. També hi pot haver efectes en la qualitat i durabilitat del producte final durant la fase post mortem, quan els processos bioquímics converteixen el múscul en carn.

Ara, el projecte WELLSTUN s’inicia per recollir informació sobre com es gestiona el presacrifici i el sacrifici dels peixos per proposar canvis en els mètodes que s’utilitzen actualment amb l’objectiu de millorar el benestar dels animals. El projecte està liderat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), amb la participació de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC-IMEDEA), l’Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universitat las Palmas de Gran Canaria (FCPCT-ULPGC). S’estudiaran dues de les principals espècies de peix cultivades a Espanya, per una banda el llobarro, com a model de peix d’aigua salada engreixat a gàbies de mar, i també s’estudiarà la truita irisada, com a model de peix d’aigua dolça i engreixada en tancs.

Els principals procediments que es duen a terme durant el sacrifici dels peixos a les piscifactories són el dejuni, el maneig i el confinament, la recollida o el bombament, la captura i, finalment, la mort dels peixos a densitats altes. El projecte WELLSTUN donarà respostes a algunes accions de les fases del sacrifici dels peixos que encara no estan definides en l’àmbit de la piscifactoria tant des del punta de vista de benestar de l’animal com de la qualitat final del producte. «Definirem el període màxim de dejuni dels peixos de les dues espècies, el període màxim de confinament presacrifici sense que provoqui efectes en els animals, i identificarem i validarem indicadors d’inconsciència i de mort perquè siguin operatius i factibles per utilitzar a escala comercial», detalla Ana Roque, investigadora del programa d’Aqüicultura de l’IRTA.

Avaluació de la resposta a l’estrès

Els assajos amb les truites irisades estudiaran els paràmetres sanguinis relacionats amb la resposta d’estrès, així com l’activitat enzimàtica al teixit hepàtic i muscular durant el procés de presacrifici i sacrifici. «Compararem dues tècniques de confinament que s’utilitzen abans de la fase de recollida dels peixos. També avaluarem els diferents temps de dejuni des de les 24 hores fins als 10 dies i, per últim, provarem diferents mètodes d’atordiment comparant-los amb altres sistemes que s’utilitzen actualment i que es consideren menys cruels cap a l’animal com el sacrifici en aigua amb gel», explica Ana Roque. En totes aquestes proves també es mesurarà el nivell d’activitat natatòria i el ritme cardíac, i es prendran mostres per analitzar l’expressió gènica relacionada amb les funcions bàsiques de la resposta d’estrès de l’animal, així com el metabolisme i l’activitat energètica. A més, es determinaran paràmetres de qualitat de carn i la seva evolució durant la seva conservació.

Millora del sacrifici dels llobarros

Els assajos amb el llobarro es destinaran a estudiar tot el procés de sacrifici, en concret a millorar el confinament i el dejuni en el presacrifici i el sacrifici en si mateix, i verificar l’estat de benestar, l’estrès agut, la qualitat del peix i el deteriorament. Per una banda, es durà a terme un experiment amb diferents tractaments amb diferent durada del confinament i un experiment dirigit a conèixer el període màxim de dejuni, tots dos sense que afecti el benestar dels peixos i la qualitat del producte. També es proposaran i es validaran indicadors de l’estat de consciència i de mort per desenvolupar un bon protocol d’atordiment i una confirmació robusta de la mort.