Desplegar menú lateral
27/07/2021

Experts en benestar animal de l’IRTA assessoren la Comissió del Parlament Europeu sobre Protecció d’Animals en el Transport (ANIT)

Vedell.

S’ha realitzat un estudi per proposar mesures i recomanacions per millorar el transport d’animals no deslletats i de femelles gestants

Entre les recomanacions dels experts, destaquen un màxim de 12 hores entre els alletaments i confirmar la data d’inseminació o cubrició en femelles gestants

L’avaluació del reglament de protecció dels animals en el transport (Reglament CE núm. 1/2005 d’octubre de 2018) va identificar dos aspectes sense resoldre: el transport de llarga distància d’animals no deslletats, i determinar l’estat de gestació de les femelles per saber si són aptes per ser transportades. És per això que els investigadors experts del programa de Benestar animal de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha assessorat l’ANIT (Animal Transport Inquiry Committee) analitzant les necessitats del benestar en el transport d’animals no deslletats com els vedells i de femelles prenyades de bestiar boví, oví, caprí i porcí.

La informació es va publicar el mes de maig en un estudi del departament temàtic de la Comissió ANIT que ofereix una visió general dels principals protocols i directrius actuals aplicats als Estats membres de la Unió Europea i en tercers països. També destaca els principals problemes encara no resolts, descriu les millors pràctiques de benestar animal en el transport d’animals no deslletats i de femelles prenyades i identifica les principals condicions per a la seva correcta aplicació.

Controlar l’alimentació dels vedells no deslletats

En aquest estudi es va estudiar el cas de vedells no deslletats d’entre dos a quatre setmanes d’edat que realitzen viatges de més de vuit hores per carretera o mar. A aquesta edat, els vedells experimenten un buit immunològic a causa del canvi entre la immunitat passiva i l’activa que compromet la seva salut i el benestar durant i després del transport. La quantitat del subministrament i el moment en què se’ls dona poden no ser els adequats. Tot i que els vedells no desmamats tenen una alimentació líquida (llet), segueixen necessitant beure aigua. Per això es recomana un interval màxim de dotze hores entre les tomes de llet -que pot variar en funció de les condicions del transport-, proporcionant-la amb tetines de goma a 50-75 cm d’alçada per evitar el reflux. També es recomanen unes 3 hores de descans perquè tinguin una correcta digestió i evitar problemes entèrics. A més, l’informe indica que quan faci calor i hi hagi retards se subministri aigua manualment i es remulli el terra.

A banda de les condicions de l’habitacle i de l’ambient durant el transport, l’informe també recomana fer una avaluació abans del transport, ja que els vedells amb ferides inflamades, amb signes respiratoris, deshidratats o subalimentats, no s’han de transportar. Una de les possibles solucions que apunta l’informe per evitar mortalitats d’aquests animals és el transport de vedells deslletats, tot i que complica la gestió a les granges d’origen.

Cal un mètode de diagnòstic precís sobre l’estat de la gestació

A la UE les femelles que superen el 90% del període de gestació es consideren vulnerables i no aptes per el transport, és a dir, presenten debilitats fisiològiques o procés patològic que impedeixen el seu transport sense patiments indeguts. Per aquest motiu el principal punt crític del transport és comprovar l’estat de la seva gestació. Un mètode senzill per determinar la durada de la gestació és mitjançant documents amb la data d’inseminació o aparellament. També hi ha alternatives per al diagnòstic de gestació, però alguns d’ells són invasius, costosos i no aplicables en condicions comercials. «Per això destaquem a l’estudi que cal seguir investigant per desenvolupar un mètode que determini l’edat gestacional durant la última etapa de la gestació quan no hi ha la data d’inseminació o de cubrició», explica Antoni Velarde, investigador del programa de Benestar animal de l’IRTA.

D’altra banda existeixen alternatives per conèixer l’edat gestacional, com l’ecografia, tot i que actualment les dades disponibles no permeten definir punts de referència fiables durant el període final de la gestació. Falten proves científiques per determinar l’adequació del transport segons l’etapa de gestació. Segons l’estudi, es necessiten més investigacions per establir l’edat gestacional en què les femelles corren un risc particular de patir un mal estat de benestar durant el transport i si s’ha d’evitar. A més, també cal determinar les condicions de l’espai i la comoditat per les femelles de diferents espècies ramaderes.

Sobre l’ANIT (Animal Transport Inquiry Committee)

El 19 de juny de 2020 el Parlament Europeu va constituir la Comissió d’Investigació ANIT perquè examinés les al·legacions d’infracció en l’aplicació de la legislació de la Unió Europea sobre la protecció dels animals durant el transport i les operacions associades dins i fora de la Unió. Aquesta Comissió centra els seus treballs en la manera en què els Estats membres apliquen les normes de la Unió i determinarà si el control de l’acompliment per part de la Comissió Europea és adequat.

Per a més informació sobre la recerca del departament temàtic per a la Comissió ANIT: https://research4committees.blog/anit/