Desplegar menú lateral
08/01/2021

Espanya declarat país amb absència de Trogoderma granarium

Un mostreig de l’IRTA amb més de 4.000 individus assenyala la seva absència al nostre país

La plaga va aparèixer per primera vegada a Sevilla l’any 1952

Trogoderma granarum
Distribució mundial de Trogoderma granarum. Imatge: EPPO

Un estudi finançat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i realitzat per investigadors de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en magatzems i sitges de gra per tot el país, mitjançant l’ús de marcadors moleculars, no ha detectat la presència en cap de les mostres del corc Trogoderma granarium. «És una notícia molt interessant per als exportadors de cereals i farratges, que evitaran quarantenes i certificats que ara són necessaris», comenta Cristina Castañé, investigadora de l’IRTA del programa de Protecció Vegetal Sostenible.

L’any 1952 es va detectar a Sevilla un brot de Trogoderma granarium, un corc considerat una de les 100 espècies invasores més importants en el món i que s’alimenta principalment de grans de cereals o de llavors d’altres vegetals com l’alfals. A la dècada dels 60 una publicació esmenta la seva presència, però, des d’aleshores no s’ha reportat cap menció a la seva presència. No obstant això, la EPPO (European Plant Protection Organization) ha mantingut a Espanya com a país amb presència d’aquesta plaga.

A partir d’aquestes dades, els investigadors de l’IRTA van realitzar un mostreig en instal·lacions d’emmagatzematge de grans, tant en terra com en ports comercials. Dels més de 4.000 individus analitzats mitjançant tècniques de marcatge molecular (PCR), cap d’ells va poder ser identificat com Trogoderma granarium, sinó que pertanyien a altres espècies del mateix gènere (T. inclusum i T. variable), molt menys nocives.

Com a part de la feina d’identificació, els investigadors de l’IRTA van acudir a l’INIA (Institut Nacional d’Investigacions Agràries) on van trobar una col·lecció d’individus descendents del brot de 1952 i que van ser identificats com Trogoderma granarium, confirmant que el brot inicial va ser realment d’aquesta espècie .

A partir dels resultats d’aquest treball es va informar al Servei de Sanitat Vegetal del Ministeri d’Agricultura qui, al seu torn, va informar a la EPPO, la qual ha col·locat Espanya com a país “absent” d’aquesta plaga, una bona notícia per a les empreses exportadores.

Referència Bibliogràfica: Castañé C, Agustí N, de l’Estal P, Riudavets J (2020) Survey of Trogoderma spp. In Spanish mills and warehouses. Journal of Stored Products Research 88, 101.661.

https://doi.org/10.1016/j.jspr.2020.101661