Desplegar menú lateral
29/03/2017

Es posa en marxa l’Estació de Vacum de Monells (EVAM), un nou centre per a la recerca en llet

El projecte té com a objectiu millorar la competitivitat de les explotacions catalanes i ser referent a nivell internacional

La nova granja treballarà amb les instal·lacions existents a l’IRTA en totes les fases del cicle productiu

Aquest dimecres 29 de març de 2017 la consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, juntament amb altres autoritats de la Diputació de Girona i l’IRTA, ha inaugurat a l’IRTA de Monells (Girona) la nova Estació de Vacum de Monells (EVAM).

L’EVAM és una eina al servei del sector i de la societat catalana, una plataforma de recerca, experimentació i transferència, única a Catalunya i el sud d’Europa. En aquesta estació es poden integrar els coneixements de climatologia, agronomia, producció vegetal, gestió de l’aigua i de les dejeccions, el maneig, la millora  genètica i reproductiva, el benestar i la salut dels animals amb una visió transversal, circular i sostenible, per a millorar la competitivitat i sostenibilitat del conjunt de sector lleter i satisfer les necessitats dels consumidors del nostre país.

L’objectiu de l’EVAM és que el sector lleter es beneficiï de l’aplicació de les noves eines per a la millora genètica i la sanitat, i els nous models d’alimentació i de maneig dels animals per millorar la seva eficiència productiva i reduir-ne l’impacte ambiental. També es treballarà amb el sector en el desenvolupament de noves tecnologies que ajudin a la obtenció i comercialització de productes làctics diferenciats de qualitat, proximitat i alt valor afegit. El sector pot ser encara més eficient i més competitiu, i  l’Estació de Vacum de l’IRTA de Monells vol ser una eina per contribuir-hi.

El projecte de l’EVAM s’inicià formalment a mitjans de l’any 2014 amb la signatura d’un acord de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’IRTA per al traspàs de la gestió de la finca Agroramadera Camps i Armet de Monells i la construcció de la nova granja.

El projecte ha suposat una inversió de 2,4 milions d’euros en edificacions i equipaments que han aportat a parts iguals la Diputació de Girona, el FEDER regional, el Ministerio de Economía y Competitividad i l’IRTA.

L’Estació de Vacum de Monells: un projecte integrador i sostenible

L’EVAM vol consolidar-se de forma progressiva com a centre de referència en recerca, experimentació i divulgació de la producció, la transformació i el consum de llet a Catalunya, aprofitant les capacitats humanes, equipaments, laboratoris i plantes pilot que l’IRTA té en d’altres instal·lacions del centre de Monells i de l’Estació Experimental de Mas Badia.

Es pretenen assolir 3 reptes paral·lels:

 1. La recerca orientada per a la generació de nou coneixement que ajudi a resoldre els reptes tecnològics i de innovació del sector.
 2. La transferència de resultats per contribuir a millorar la competitivitat del sector cercant una major eficiència en la producció, la salut i el benestar dels animals, així com també en la qualitat i el valor diferencial i afegit dels productes i derivats làctics.
 3. El donar a conèixer al ciutadà el procés de producció de la llet i el seu tractament fins al consum, mitjançant la implementació d’accions proactives de divulgació i interpretació.

L’EVAM parteix d’un concepte de recerca complert ja que busca integrar tots els elements que influeixen en la producció lletera, des de la producció de farratge fins a la gestió de les dejeccions, passant per la divulgació als ciutadans i consumidors.

La concepció de l’estació parteix d’un compromís entre les institucions i el sector productor amb una visió:

 • Transversal i interdisciplinària: que permetrà una anàlisi integrada i global de les relacions entre el clima, l’aigua, els conreus, els farratges, els animals i els seus productes.
 • Circular: de la terra a la terra a través de l’ús racional de l’aigua, la producció eficient d’aliment, el maneig respectuós dels animals i la gestió adequada de  les  seves dejeccions.
 • Cíclica: per a aprofitar tots els recursos (naturals i humans) de forma racional  i garantir la continuïtat de l’activitat reduint les dependències exteriors.
 • Integral: de l’agricultor al consumidor i viceversa. Per poder garantir la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels ramaders en un entorn agrari humanitzat i assumit com a propi pels ciutadans.

Els serveis de l’Estació de Vacum de Monells ajudarà al conjunt del sector a :

 • Avaluar, provar i aplicar noves  eines, estratègies, tècniques i productes per millorar l’eficiència productiva i la sostenibilitat  de les explotacions.
 • Donar a conèixer les novetats de millora en la gestió dels camps, el maneig dels animals i les dejeccions i  també les últimes tecnologies aplicades a la obtenció dels productes derivats de la llet.
 • Tenir un  punt de trobada i diàleg  dels diferents actors per impulsar projectes de recerca, desenvolupament i transferència des de l’agricultor al consumidor.
 • Formar els nous ramaders i empresaris del sector lleter en els aspectes tècnics de la producció agrícola i en el procés de producció de la llet.

Explicar a la societat els elements clau de la producció de llet: les feines del camp i el maneig acurat dels animals i la seva contribució a la salut dels consumidors i a l’assoliment d’un entorn rural humanitzat, amb un esperit integrador, constructiu i amb un diàleg bidireccional i transparent.