Desplegar menú lateral
15/07/2021

Els riscos sobre la tuberculosi bovina es perceben de manera diferent en les grans i petites explotacions

Ho apunta la xarxa transpirinenca INNOTUB que estudia les pràctiques de bioseguretat i les percepcions de ramaders i veterinaris tant sobre el risc de tuberculosi bovina, com sobre l’eficàcia de les mesures la vigilància i de la malaltia

La implementació de mesures de bioseguretat en les explotacions ramaderes s’ha demostrat com una de les eines fonamentals per al control de la tuberculosi animal. En un estudi liderat per l’Escola Nacional Veterinària de Toulouse (ENVT), la xarxa transpirinenca de R+D+I en tuberculosi animal INNOTUB ha identificat dos perfils de ramaders a la regió dels Pirineus Atlàntics (sud-oest de França) en funció de les seves pràctiques de bioseguretat i les seves percepcions sobre el risc, la vigilància i les mesures de control de la tuberculosi bovina.

Pel que fa a la percepció de tots els factors relacionats amb la malaltia, segons els primers resultats de el projecte, presentats aquest mes de juliol, s’han identificat dos perfils després de realitzar entrevistes als ramaders dels Pirineus Atlàntics (França). Un primer perfil estaria format per ramaders d’explotacions grans, amb nombroses entrades d’animals i visites de personal, mentre que el segon perfil estaria constituït pels ramaders d’explotacions petites, en els quals es produeixen pocs moviments d’animals i poques visites. «Hem detectat que en aquesta regió de França els ramaders d’explotacions grans atribueixen un menor risc a la tuberculosi i relativitzen la importància de la malaltia», assenyala Bernat Pérez de Val, investigador del programa de Sanitat animal al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’IRTA i responsable científic de la xarxa INNOTUB. En els següents mesos s’estudiarà si aquest patró es reprodueix també a Catalunya i a la resta d’Espanya.

La percepció social i les estratègies de comunicació són factors claus en per a l’èxit de les campanyes d’eradicació de la tuberculosi animal

Altres dels objectius de el projecte INNOTUB és detectar les diferències en la forma de comunicar els diferents aspectes relacionats amb la gestió i vigilància de la malaltia entre els diferents actors implicats. D’una banda, la comunicació per part de les institucions i els investigadors posen el focus gairebé exclusivament en la malaltia en sí, «emprant gairebé exclusivament expressions metafòriques bèl·liques, on es planteja la malaltia en un escenari de vencedors i derrotats», descriu Alberto Allepuz, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i afegeix que «precisament és important que des d’aquests àmbits es comuniquin altres aspectes com la formació als ramaders, implicacions socials i econòmiques o els beneficis de tenir ramats lliures de la malaltia» .

Per contra, segons les entrevistes, els investigadors conclouen que els ramaders tracten una major varietat de temes relacionats amb la tuberculosi, més enllà de la malaltia sobre l’animal, com són la gestió dels seus ramats, les relacions amb l’Administració o la seva preocupació davant les normatives. «Consideren que la malaltia és un recorregut en el qual es pot avançar o retrocedir i la plantegen com un factor que exerceix pressió sobre les seves explotacions i els seus ramats», comenta Allepuz. Per aquest motiu, consideren que la percepció dels ramaders hauria de tenir més visibilitat en tots actors implicats en la gestió de la tuberculosi.

En el proper any de projecte, els investigadors esperen completar aquests estudis de bioseguretat i anàlisi de risc, percepció social i millora de les estratègies de comunicació, així com altres estudis sobre la innovació en el diagnòstic i les estratègies de vacunació per al control de la tuberculosi animal. La xarxa de R + D + I transpirinenca INNOTUB està finançada pel Programa Interreg-POCTEFA i els fons FEDER, i està coordinada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i compta amb la participació de l’Agència Francesa per a la Seguretat i salut Alimentària, Ambiental i Ocupacional (ANSES), l’Institut Basc d’Investigació i Desenvolupament Agrari (NEIKER), i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Escola Nacional Veterinària de Tolosa (ENVT), amb l’objecte d’investigar i desenvolupar innovacions per al control de la tuberculosi animal.