Desplegar menú lateral
15/04/2020

Els resultats de fàrmacs ja existents contra el nou coronavirus es publicaran a temps real i en obert

Els investigadors Jordi Rodon i Júlia Vergara-Alert al laboratori de la Unitat de Biocontenció de l’IRTA-CReSA. Autor: IRTA (CC BY-NC 4.0)

· El consorci IrsiCaixa-BSC-IRTA ja ha validat al laboratori la capacitat de la hidroxicloroquina i el remdesivir per tractar la COVID-19, uns medicaments que se subministren per tractar altres patologies

· L’efecte en humans encara no està garantit, però proporcionar la informació dels experiments a la comunitat científica ajudarà a dissenyar alternatives terapèutiques en assajos clínics

El consorci format per IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Centre de Recerca en Sanitat Animal de l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA-CReSA), amb el suport de la farmacèutica Grifols, publicarà en obert i en temps real els resultats d’experiments in vitro contra el SARS-CoV-2 realitzats amb fàrmacs que ja existeixen actualment al mercat, i que per tant són segurs per ser administrats en humans. Les dades es publicaran cada dues o tres setmanes, a mesura que es vagin generant en un servidor d’accés obert i en el web de l’IrsiCaixa. Això ajudarà a dissenyar assajos clínics contra el nou coronavirus, identificar fàrmacs que en combinació puguin ser més potents i proporcionar alternatives terapèutiques ràpidament disponibles.

De moment, els científics han confirmat l’eficàcia contra el SARS-CoV-2 de la hidroxicloroquina, un medicament contra la malària i per a certes malalties reumatològiques, i el remdesivir, un antiviral utilitzat en diversos assajos en pacients amb COVID-19. «Les dades que tenim són molt preliminars, però la informació genera criteri. Tenir alternatives de tractament permetrà cobrir la major part de la població i solucionar potencials problemes de desproveïment d’un fàrmac. Alguns resultats poden permetre duplicar o quadruplicar les opcions terapèutiques que hi ha actualment», argumenta Júlia Vergara-Alert, investigadora de l’IRTA-CReSA.

Els científics remarquen que ara mateix és molt important compartir la informació immediatament i no esperar el retard que comporta la publicació en revistes científiques.  «El nostre objectiu és generar informació que permeti prendre decisions basades en evidències a l’hora de projectar assajos clínics ―explica Nuria Izquierdo-Useros, investigadora d’IrsiCaixa―. Amb els fàrmacs antivirals ja existents la seguretat dels pacients està garantida, però la seva eficàcia no està demostrada i els facultatius han d’anar una mica ‘a cegues’. Per això volem proporcionar-los dades sòlides en què puguin basar les seves decisions», continua.  «Hem pres la decisió de fer públiques les dades perquè pensem que a hores d’ara és molt important compartir la informació immediatament i no esperar el retard que comporta la publicació en revistes científiques», especifica Bonaventura Clotet, director d’IrsiCaixa.

Actuar sobre diferents cicles de la infecció del virus SARS-CoV-2

El consorci avaluarà l’eficàcia en cèl·lules infectades in vitro de medicaments administrats individualment o en combinació. Els fàrmacs que mostrin una major eficàcia es testaran en models animals al centre IRTA-CReSA, que disposa d’una Unitat d’Alta Biocontenció de nivell 3 de bioseguretat que permet experimentar in vivo i reproduir cicles d’infecció en animals.

Els millors tractaments antivirals sempre combinen diferents fàrmacs que actuen sobre diferents moments del cicle d’infecció del virus, com passa per exemple amb la teràpia antirretroviral contra el VIH. A més, l’ús combinat de fàrmacs, dificulta l’aparició de resistències. Per això, s’analitzaran fàrmacs que actuïn contra el SARS-CoV-2 en una etapa primerenca, evitant l’entrada de virus a les cèl·lules, i d’altres que actuïn un cop el virus hagi penetrat dins. En el primer grup es troba la hidroxicloroquina, un fàrmac contra la malària que ja s’està utilitzant en un assaig clínic a Catalunya per prevenir la infecció en els contactes de persones diagnosticades amb COVID-19, així com en altres assajos clínics a nivell mundial. Els primers experiments confirmen la seva eficàcia in vitro contra el nou coronavirus. En el segon grup, els investigadors han confirmat l’eficàcia anti SARS-CoV-2 del remdesivir, que va ser inicialment dissenyat contra l’Ebola.

Els experiments in vitro han servit també per descartar alguns fàrmacs que havien estat proposats com a tractament i que en alguns casos formen part d’assajos clínics, com el tenofovir + emtricitabina; els inhibidors de la proteasa de VIH darunavir, fosamprenavir, nelfinavir y saquinavir; la clorpromazina, un tractament per l’esquizofrènia; i l’amantadina, un medicament contra la grip A utilitzat també contra el Parkinson. A més d’antivirals, la llista de fàrmacs a analitzar inclou antiparasitaris i antibiòtics.

Publicacions sobre l’activitat in vitro dels fàrmacs disponibles per tractar el SARS-CoV-2