Desplegar menú lateral
17/03/2021

Els olis essencials tenen efectes immunoestimulants a la pell i l’intestí de les orades

Orades. Foto: IRTA

L’additiu va reduir significativament el creixement de Vibrio anguillarum i Pseudomona anguilliseptica a nivell epidèrmic

A nivell intestinal es va observar un efecte immunoestimulador i sobre la microbiota

Un equip d’investigadors de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), de la Universitat de Autònoma de Barcelona, de la Universitat de Màlaga i de la Universitat de Barcelona, han publicat a Frontiers in Immunology dos treballs sobre l’efecte d’un additiu alimentari compost per olis essencials d’all, carvacrol i timol en dietes d’orades. Els investigadors van voler comprovar en aquest estudi el seu efecte sobre la salut de dos teixits mucosos rellevants, com és la pell i l’intestí. «Els resultats obtinguts posen de manifest que aquests olis essencials tenen un efecte estimulant de la immunitat específica en la pell i de modulació de la resposta immunitària en l’intestí, reforçant un estudi previ en què vam veure el seu efecte protector sobre brànquies parasitades per Sparicotyle chrysophrii» , assenyala Enric Gisbert, cap de el programa d’Aqüicultura a l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita.

L’anàlisi d’enriquiment del perfil transcriptòmic de la pell va mostrar una regulació positiva de gens associats a components cel·lulars de la via secretòria, suggerint l’estimulació i reclutament de cèl·lules amb capacitat fagocítica. D’altra banda, es van identificar diversos gens reconeguts per la seva participació en la resposta immune inespecífica. Els resultats d’un desafiament in vitro van abonar els resultats transcriptòmics obtinguts en l’assaig nutricional, on es va observar una reducció significativa del creixement dels patògens Vibrio anguillarum i Pseudomona anguilliseptica en el moc epidèrmic de peixos alimentats amb l’additiu, suggerint una estimulació de la secreció de factors immunes humorals en el moc per part de l’additiu. Els paràmetres d’estrès, com és el cas del cortisol, també es van veure significativament disminuïts en el moc epidèrmic de les orades alimentades amb l’additiu.

A nivell intestinal, l’anàlisi transcriptòmica va mostrar resultats semblants als observats en un estudi anterior en brànquies, amb la modulació de processos inflamatoris, d’immunitat associada a granulòcits, de transport i secreció, així com de processos de resposta a compostos cíclics i de simbiosi . Tot i que els índexs de diversitat de la microbiota intestinal no es van veure afectats per l’additiu, sí va promoure canvis subtils a nivell d’abundàncies en determinats filums, classes i gèneres. Addicionalment, l’estudi de la funcionalitat de la microbiota va demostrar un augment de seqüències bacterianes associades al metabolisme del glutatió i dels lípids. Basant-se en el conjunt de resultats, s’ha hipotetitzat que aquestes alteracions en la composició microbiana de l’intestí i la seva funcionalitat participen activament en la modulació del perfil transcriptòmic observat, i viceversa, probablement a causa de què l’efecte immunoestimulador de l’additiu resulta del seu impacte sobre el co-metabolisme de l’hoste-microbiota.

«Aquests resultats suggereixen que la microencapsulació d’olis essencials d’all, carvacrol i timol, podria considerar-se una estratègia dietètica sostenible immunoestimulant amb propietats antimicrobianes front patògens específics de peixos, que milloraria els paràmetres d’estrès sense comprometre la salut intestinal dels peixos de cultiu com l’orada», assenyala l’investigador de l’IRTA.

Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte DIETAplus, finançat per JACUMAR del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i del Fons Europeu Marítim, i de la Pesca (FEMP), i pel programa de Doctorats Industrials (Generalitat de Catalunya; TECNOVIT-FARMFAES).

Referències Bibliogràfiques

Firmino Joana P., Vallejos-Vidal Eva, Balebona M. Carmen, Ramayo-Caldas Yuliaxis, Cerezo Isabel M., Salomón Ricardo, Tort Lluis, Estevez Alicia, Moriñigo Miguel Ángel, Reyes-López Felipe E., Gisbert Enric. Diet, Immunity, and Microbiota Interactions: An Integrative Analysis of the Intestine Transcriptional Response and Microbiota Modulation in Gilthead Seabream (Sparus aurata) Fed an Essential Oils-Based Functional Diet. Frontiers in Immunology 12, 625297. doi: 10.3389/fimmu.2021.625297

Firmino Joana P., Fernández-Alacid Laura, Vallejos-Vidal Eva, Salomón Ricardo, Sanahuja Ignasi, Tort Lluis, Ibarz Antoni, Reyes-López Felipe E., Gisbert Enric.  Carvacrol, Thymol, and Garlic Essential Oil Promote Skin Innate Immunity in Gilthead Seabream (Sparus aurata) Through the Multifactorial Modulation of the Secretory Pathway and Enhancement of Mucus Protective Capacity. Frontiers in Immunology 12, 652297. doi:10.3389/fimmu.2021.63362