Desplegar menú lateral
16/07/2020

El Sincrotró ALBA i l’IRTA estableixen una primera col·laboració científica

Foto aèria del Sincrotró ALBA
Sincrotró ALBA (font: ALBA)

Des de la setmana passada, el Sincrotró ALBA està analitzant les propietats bioquímiques d’un nou biomaterial desenvolupat per investigadors/es del programa de Gestió integral de residus orgànics de l’IRTA.

Es tracta d’extractes de melanina que es poden processar en forma de nanopartícules, provinents de fongs extremòfils (capaços de créixer en ambients poc propicis per a la vida tal com l’entenem) i que ara s’estan investigant per absorbir i immobilitzar metalls pesants d’aigües contaminades.

La tècnica emprada per a aquestes anàlisis és l’espectroscòpia d’infraroig amb la transformada de Fourier (FTIR), que es realitza al laboratori MIRAS del Sincrotró. Aquest mètode permet mesurar canvis a nivell bioquímic amb molta precisió, fet que aporta informació útil per entendre el comportament d’aquests microorganismes i la melanina que contenen quan s’exposen a nivells tòxics de metalls pesants com ara l’arsènic i el crom.

Aquest treball forma part de la tesi doctoral de la investigadora Cristy Medina, i es realitza sota la supervisió de Francesc Prenafeta, cap del programa.

Fotos del processament del nou biomaterial
A-B: Cultius dels fongs melanitzats
C-E: Diferents etapes del procés d’extracció de la melanina