Desplegar menú lateral
20/03/2018

El projecte i3-food arriba a la meta

 

  • L’objectiu del projecte i³-food és implementar 3 tecnologies innovadores de processament d’aliments en condicions industrials, garantint una ràpida i total acceptació del mercat.

  • IRTA ha treballat durant 3 anys en el desenvolupament i la difusió d’aquest projecte europeu.

 

El projecte europeu i3-food treballa en 3 tecnologies innovadores de processament d’aliments: la Conservació per Camps de Pulsos Elèctrics (PEF-P), que utilitza polsos elèctrics curts per assegurar la inactivació microbiana en productes alimentaris, conservant les característiques d’un aliment fresc; l’Esterilització tèrmica amb altes pressions (HPTS), que utilitza les altes pressions per reduir l’impacte tèrmic en els productes, en comparació amb altres processos d’esterilització tèrmica; i l’Extrusió de baixa cisalla (LS-Extrusion) a baixa temperatura basada en l’extrusora planetària, que millora les qualitats sensorials en productes com el gelat.

Aquestes 3 tecnologies tenen en comú la seva relativa novetat i uns avantatges clars per a la indústria alimentària, però també les dificultats per a la seva implementació. Tot i que s’han realitzat avenços tècnics en termes d’estalvi de temps, estalvi energètic o ampliació de la vida útil dels productes pre-cuinats, la implementació d’aquestes tecnologies en la producció industrial d’aliments encara és força limitada. Les raons són múltiples i van des de la baixa acceptació o rebuig dels consumidors fins a l’accés al mercat o a la manca de coneixements i d’informació entre els productors d’aliments sobre com integrar noves tecnologies. Assumir el risc i invertir en una millora de les seves línies de processament és un dels principals obstacles per a la indústria, especialment per a les petites i mitjanes empreses. No hi ha ni temps ni recursos disponibles per a la implementació de nous processos no estandarditzats.

Des d’aquest projecte s’han identificat les principals barreres, i s’ha dissenyat un pla per ajudar a una implementació més àmplia d’aquestes tecnologies. Però, quines han estat concretament les fites del projecte i3-food?

 

Superar el coll d’ampolla tecnològic

Un dels objectius del projecte era resoldre la manca de control continu del procés en aquestes noves tecnologies, un tema molt important ja que una petita diferència de temperatura pot suposar un estalvi energètic o un producte més segur i/o millorat (per exemple, evitant que el producte es tracti massa o massa poc). En aquest sentit, el projecte ha aconseguit desenvolupar sensors validats per a controlar el procés en línia.

 

Desenvolupar un control de procés òptim

S’ha desenvolupat un concepte d’HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control Points”  o anàlisi de perills i punts de control crítics) complet i avaluat per a cada tecnologia, oferint a les parts interessades un enfocament sistemàtic i preventiu de la seguretat alimentària per a riscos biològics, químics i físics en els processos productius, i s’han dissenyat mesures per a reduir aquests riscos a un nivell segur.

 

Dissenyar una estratègia per a l’aplicació i l’explotació del mercat

L’i3-food prioritza la recerca aplicada, de manera que un dels objectius del projecte ha estat l’aplicació de cada tecnologia en condicions de funcionament real. En aquest sentit, s’han analitzat les barreres i els obstacles d’entrada al mercat per a la implementació de les tecnologies (com les demandes dels usuaris o l’acceptació del consumidor). A més, s’han explorat les oportunitats d’aplicació més enllà dels casos coneguts, tenint en compte aspectes econòmics, ecològics i socials.

Per a una penetració ràpida i senzilla del mercat, s’ha realitzat una anàlisi de l’entorn de la innovació i una identificació d’oportunitats, donant lloc a 3 fulls de ruta per a la captació de mercat (un per a cada tecnologia).

 

Transferir el coneixement als consumidors i productors

Durant els últims 3 anys s’han difós les activitats del projecte, no només a través de la seva pàgina web (i3food.eu), si no també en esdeveniments internacionals del sector alimentari a tot el món, com FoodInnova, SnaxPo, Drinctec, EFFoST…

Per a les empreses interessades, els socis del consorci i3-food també han organitzat jornades obertes de demostració per a mostrar cada tecnologia, als centres DIL & Elea (Alemanya), a la Universitat de Wageningen (Països Baixos) i a IRTA Monells (Girona).

A més, des del projecte i3-food s’ofereix la possibilitat que les empreses alimentàries realitzin tests confidencials amb els seus productes utilitzant qualsevol de les 3 tecnologies de processament tractades. Des de desembre de 2017, més de 10 empreses del sector alimentari ja han participat en aquestes proves.

 

Un projecte H2020

IRTA ha format part d’un consorci europeu, juntament amb 3 organitzacions més de recerca i tecnologia (DIL i Fraunhofer ISI, d’Alemanya, i Wageningen University Research, dels Paisos Baixos) i 6 empreses (Elea, DMK, Foodcase, Entex, Hoogesteger i Ěrdbar). Aquest projecte ha estat recolzat per la Comissió Europea en el Programa Marc d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic H2020, amb un cost total de 2,3 M €.

Si voleu saber més sobre el projecte i3-food, podeu contactar amb el consorci del projecte a través del lloc web: i3food.eu.