Desplegar menú lateral
23/01/2024

El projecte CIGUARISK avança cap a la prevenció de la ciguatera

Bussejador durant les tasques de mostreig (Foto: IRTA)

El desenvolupament del projecte ha permès estudiar l’estat actual i l’afectació de ciguatera, una intoxicació alimentària produïda pel consum de peixos marins que contenen ciguatoxines.

L’estudi ha fet un seguiment de la presència de les microalgues productores de ciguatoxines a les Illes Balears i les Illes Canàries entre els anys 2021 i 2023.

Els resultats s’ampliaran amb dos projectes futurs, amb l’objectiu de poder assessorar al sector productiu i garantir la protecció dels consumidors.

A Europa, a la zona de Macaronèsia (Illes Canàries i Madeira), s’ha detectat en els darrers anys un augment en els casos d’intoxicacions alimentàries causades pel consum de peixos marins afectats per ciguatera, una qüestió de salut pública que ha vinculat diferents centres de recerca de l’estat espanyol per avançar-ne en la prevenció.

La ciguatera és una intoxicació alimentària produïda pel consum de peixos marins que contenen ciguatoxines (CTXs), unes potents neurotoxines que poden produir símptomes generals, digestius, cardíacs i neurològics que poden perdurar durant mesos. Des de l’any 2020 un equip científic coordinat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) ha estudiat l’estat i l’evolució d’aquesta afectació en diferents espècies de peixos, pops o eriçons de mar de les Illes Balears i de Gran Canaria.

El projecte CIGUARISK ha estat desenvolupat per un consorci format per l’IRTA, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IDAEA-CSIC), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) i més específicament tres de les institucions que en formen part: el Instituto Universitario en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA), el Observatorio Canario de Algas Nocivas (OCHABs) i el Banco Español de Algas (BEA). CIGUARISK s’ha centrat en l’estudi de la presència de les microalgues Gambierdiscus i Fukuyoa, espècies productores de CTXs, així com en la quantitat i composició de les CTXs que produeixen i com es transformen a través de les xarxes tròfiques.

Per això, s’han realitzat mostrejos de camp, cultius i anàlisis genètics de Gambierdiscus i Fukuyoa; experiments controlats en laboratori per determinar l’absorció i les conversions de les CTXs en els peixos afectats. A més, s’està desenvolupant un model d’avaluació dels riscos per predir d’una manera eficient quan poden donar-se episodis de ciguatera.

Laboratori de camp (Foto: IRTA)

Durant el tres anys de durada del projecte s’ha realitzat una avaluació multidisciplinària a mitjà termini de l’impacte del canvi climàtic en l’aparició de microalgues productores de CTXs a l’Arxipèlag de les Illes Balears; s’ha determinat l’abundància i distribució espai-temporal de les espècies de Gambierdiscus a Gran Canària i Mallorca. A Mallorca s’ha estudiat la presència de Fukuyoa. Igualment, s’ha desenvolupat una nova eina per identificar i estudiar les diferents espècies d’aquestes microalgues a partir de mostres ambientals mitjançant un mètode de genètica molecular (metabarcoding).

Gràcies a la posada en marxa d’aquesta recerca, s’han detectat noves espècies de Gambierdiscus a les Illes Balears i s’ha trobat per primer cop CTXs en pops i eriçons de mar a les Illes Canàries. A més, s’han pogut identificar les CTXs més comunes que afecten els peixos de les Illes Canàries, mentre que als peixos de les Illes Balears no s’hi ha trobat presència de CTXs.

Per altra banda, l’estudi de bioacumulació ha permès confirmar que les CTXs es transmeten als peixos que han menjat carn d’altres peixos infectats. En l’estudi, els meros exposats a carn de peix contaminada de CTX van presentar CTXs al fetge, confirmant la bioacumulació de les CTXs dins de les xarxes tròfiques.

Mostreig de camp (Foto: IRTA)

Així, el projecte CIGUARISK ha permès fer una avaluació integral del risc que suposa la ciguatera en aquestes dues zones contrastades, les Illes Canàries, on la ciguatera ja està establerta, i les Illes Balears, on s’ha detectat l’espècie productora de CTX però no hi ha hagut casos de ciguatera.

Per a Jorge Diogène i Maria Rambla, líders del projecte, CIGUARISK ha suposat un important avenç en la prevenció de la ciguatera: “el consorci ha treballat unidament i, gràcies a l’esforç de tots, s’ha aconseguit establir la primera sèrie temporal i espacial d’abundàncies de Gambierdiscus en aquestes zones, per poder contribuir a la predicció de la seva aparició mitjançant un enfocament de modelització”.

En el propers anys, els resultats del projecte CIGUARISK s’ampliaran amb dos projectes futurs (CIGUAADAPT i EuroCigua II) per trobar solucions per prevenir la ciguatera i garantir la seguretat dels aliments a través de l’assessorament al sector productiu i la protecció dels consumidors.