Desplegar menú lateral
02/04/2019

El Porc Negre Mallorquí pot ser rendible com activitat complementària segons conclou el projecte TREASURE

  • El sistema de producció del Porc Negre Mallorquí proporciona carn d’alta qualitat organolèptica, però cal millorar l’eficiència productiva i la seva presència al mercat per fer-lo rendible econòmicament

El projecte TREASURE (Diversitat de races porcines locals i de sistemes de producció per a l’obtenció de productes tradicionals d’alta qualitat i cadenes porcines sostenibles), en el que hi ha participat l’IRTA, s’ha basat en el valor intrínsec de les races locals porcines i la qualitat dels seus productes, i ha estudiat 20 races europees.

Els aspectes avaluats han estat el sistema de producció, la genètica, la qualitat de la canal, de la carn i de productes innovadors derivats, i la situació econòmica del sistema, relacionada amb el desenvolupament de l’agro-economia local.

Pel que fa el Porc Negre Mallorquí, el projecte TREASURE ha proposat recomanacions en la gestió dels recursos genètics, la constatació mitjançant metodologies estandarditzades de l’alta qualitat de la seva carn, i que aquesta és molt apreciada sensorialment pels consumidors.

Sobre la situació econòmica del sistema i els aspectes de mercat en el cas del Porc Negre Mallorquí, es pot concloure que pot ser rendible com a activitat ramadera complementària, però que actualment té dificultats per ser-ho per sí mateixa. Calen doncs, aplicar estratègies conjuntes de millora del sistema per adaptar-se als nous escenaris socials i de mercat.

El passat 14 de març, investigadors de l’IRTA i del CREDA van presentar a Palma, Mallorca, aquests resultats obtinguts en el projecte TREASURE en l’estudi de la raça Porc Negre Mallorquí, autòctona de l’illa, on hi assistiren professionals relacionats amb el sistema de producció (ramaders, industrials de la sobrassada i carnissers) i representants de l’administració.

El projecte TREASURE, ha tingut una durada de 4 anys, ha finalitzat aquest 31 de març i ha comptat amb la participació de 25 socis procedents de 9 països de la Unió Europea, entre elles l’IRTA.

Per a més informació sobre el projecte: https://treasure.kis.si/es/treasure-proyecto/