Desplegar menú lateral
16/10/2020

L’IRTA participa a un programa europeu de cooperació triangular sobre pesta porcina clàssica

L’IRTA-CReSA participa en el projecte de “Aportació a la seguretat alimentària de la població de Cuba” de el programa europeu ADELANTE, com a Laboratori de referència de pesta porcina clàssica de l’OIE.

El centre IRTA-CReSA està involucrat en el projecte “Aportació a la seguretat alimentària de la població de Cuba” de el programa ADELANTE, vigent fins al proper any 2021. Aquest programa és una iniciativa de la Unió Europea en matèria de Cooperació Triangular que busca fomentar les relacions horitzontals entre els països d’Amèrica Llatina i el Carib amb Europa. L’objectiu és potenciar l’intercanvi de coneixement per aportar solucions orientades a el desenvolupament sostenible de la regió.

Entre els dies 4 i 8 de novembre de 2019 la Dra. Laymara estimaran, directora de l’Laboratori Nacional de Diagnòstic Veterinari (LNDV) va visitar el Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA, per tal de dissenyar una estratègia conjunta per al perfeccionament de l’ diagnòstic de virus de la pesta porcina clàssica (PPC) a Cuba. La investigadora es va formar en les tècniques d’aïllament de virus de la PPC, com la tècnica de immunoperoxidasa en monocapa (IPMA), i altres tècniques moleculars, a càrrec de la Dra. Llilianne Ganges, de l’IRTA-CReSA. Dins d’aquesta acció, també es van intercanviar coneixements i experiències en tal de realitzar un taller nacional a Cuba per involucrar els especialistes en aquesta matèria. A més es pretén col·laborar amb l’IRTA-CReSA per establir un sistema més eficient de la diagnosi de la PPC a Cuba, malaltia que afecta el sector porcí i ocasiona elevades pèrdues econòmiques en aquest país, ajudant així a reforçar la seguretat alimentària de la regió.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el pla de formació i assistència tècnica de el projecte, promoguda pel Programa ADELANTE i organitzada per l’Agencia Chilena de Cooperación Internacional per al Desenvolupament (AGCID), el Servei Agrícola i Ramader de Xile (SAG), i el Ministeri de l’Agricultura de Cuba (MINAG), tots membres de el projecte de Cooperació Triangular.